Tuesday, January 19, 2021

1861 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức cực kỳ đầy đủ

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ tài liệu "1861 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức cực kỳ đầy đủ" với hàng trăm câu hỏi và đáp án cho các bạn thử sức. Có thể nói đây là bộ tài liệu môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế đầy đủ nhất từ trước tới giờ với 04 chủ đề trắc nghiệm.
"1861 câu hỏi trắc nghiệm và Đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức" là bộ câu hỏi cập nhật từ bộ "539 câu hỏi trắc nghiệm và Đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức"
(Ngoài ra, đối với bộ câu hỏi 1861 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức  này, congchuc24h.com sắp tới sẽ ra mắt tới các bạn 600 bộ đề trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức môn kiến thức chung được chia làm 02 phần, mỗi phần 300 đề thi . Các bạn nhớ theo dõi nhé để được trắc nghiệm miễn phí nhé).
Bộ câu hỏi bao gồm 4 chuyên đề phù hợp với việc ôn thi công chức hoặc nâng ngạch công chức, trong đó:
Chuyên đề 1: Một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước
– Hiến pháp năm 2013
– Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi 2019
– Luật Tổ chức chính phủ năm 2015, sửa đổi 2019
– Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
– Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ
– Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014
Chuyên đề 2: Văn bản, soạn thảo văn bản
– Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
– Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ
– Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư
– Nghị định 110/2004/NĐ-CP
– Nghị định 09/2010/NĐ-CP
Chuyên đề 3: Cán bộ, công chức; công vụ và kỷ luật; kỷ cương công vụ
– Luật Cán bộ, công chức năm 2008
– Luật Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019
– Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ
– Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Thay thế cho Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ)
– Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ
– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ( Thay thế cho Nghị định số 34/2011/NĐ-CP)
– Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
– Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
– Quyết định số 03/2017/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ
– Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
– Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
– Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Chuyên đề 4: Cải cách hành chính
– Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ: Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020
– Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ
– Nghị quyết số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ
– Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
– Quyết định số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015
– Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2016
– Nghị quyết số 45/2016/NQ-TTg ngày 19/10/2016
– Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015
– Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017
– Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010
– Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013
– Nghị định số 92/2017/NĐ-CP
– Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015
Một vài hình ảnh cho các bạn thảm khảo trước:
Bộ tài liệu ôn thi công chức môn Kiến thức chung lần này có thể nói là một "Ngân hàng câu hỏi ôn thi công chức môn Kiến thức chung" cực kỳ quan trọng đối với các bạn có nhu cầu tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước.
Bộ tài liệu này được bán với giá 50k/tài liệu. Bạn nào muốn mua tài liệu thì các bạn soạn một danh sách các tài liệu mà bạn muốn tải qua email: congchuc24h.com@gmail.com hoặc ib qua fanpage: www.facebook.com/congchuc24h.
Sau khi chuyển tiền đủ vào tài khoản:
- DANG TRAN HOANG
- STK: 7900205230234
AGRIBANK chi nhánh tỉnh Sơn La, link để tải tài liệu sẽ được chuyển qua email cho các bạn.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: