Sunday, December 13, 2020

UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch tuyển dụng 3.960 chỉ tiêu giáo viên các cấp

Ngày 04/12/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 5444/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2020.
Khoan đọc vội đã, bạn đã có tài liệu ôn thi giáo viên các cấp chưa, nếu có thì hãy tìm trên website của mình hoặc truy cập vào link này để download tài liệu ôn thi giáo viên miễn phí nhé.
Theo đó số lượng tuyển dụng 3.960 chỉ tiêu bao gồm:
a) Vị trí giáo viên: Chỉ tiêu tuyển dụng 3.674 người, trong đó:
– Giáo viên THCS hạng III: 1.161 người
– Giáo viên Tiểu học hạng IV: 1.723 người
– Giáo viên Mầm non hạng IV: 790 người
b) Vị trí Nhân viên. Chỉ tiêu tuyển dụng 286 người, trong đó:
– Nhân viên Thư viện trường THCS: 66 người
– Nhân viên Thư viện trường tiểu học: 100 người
– Nhân viên Văn thư trường THCS: 76 người
– Nhân viên Văn thư trường tiểu học: 44 người
Thông tin chi tiết:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: