Tuesday, November 3, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 110

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Hệ thống chính trị Việt Nam không có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 2: Chi cục thuế có số thu dưới 50 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), trong cơ cấu tổ chức không có đội nào sau đây:
Câu 3: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm có:
Câu 4: Cơ quan nào dưới đây có quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương, quy định định mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân ( Theo Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003)?
Câu 5: Luật cán bộ, công chức số 22/2018/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày
Câu 6: Hội đồng nhândân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 7: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) là:
Câu 8: Một trong những chức năng của pháp luật là:
Câu 9: Ủy ban kiểm tra TW Đảng có nhiệm vụ:
Câu 10: Nội dung nào dưới đây là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 11: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm nào sau đây?
Câu 12: Lãnh đạo của Tổng cục thuế bao gồm:
Câu 13: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 14: Tội nặng nhất theo Hiến pháp năm 2013 là:
Câu 15: Luật cán bộ, công chức 2008 quy định cơ quan, tổ chưc, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc đối với công chức
Câu 16: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 17: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền
Câu 18: Đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước gồm có:
Câu 19: Đâu là công chức loại A theo quy định của Luật Cán bộ, công chức 2008?
Câu 20: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chính phủ được ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 21: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 22: Cơ quan nào dưới đây không thuộc hệ thống cơ quan nhà nước?
Câu 23: Văn bản pháp quy nào dưới đây, người có thẩm quyền không được ký thay mặt thủ trưởng cơ quan
Câu 24: Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 25: Trường hợp vụ việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng tối đa không quá
Câu 26: Kinh phí hoạt động của Cục Thuế được cấp từ:
Câu 27: Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 28: Khẳng định nào sau đây là đúng theo Hiến pháp năm 2013:
Câu 29: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với các Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 30: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, giáng chức là việc bị hạ xuống chức vụ thấp hơn của


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: