Monday, November 9, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 205

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Khẳng định nào sau đây là đúng theo Hiến pháp năm 2013:
Câu 2: Theo Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức không quá bao nhiêu tuổi thì được cử đi đào tạo sau đại học?
Câu 3: Dự thảo quyết định mua sắm tài sản công hàng năm của Tổng cục Thuế theo quy định
Câu 4: Theo quy định hiện hành, số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh loại I có ?
Câu 5: Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 6: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 7: Xây dựng dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng gửi Tổng cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 8: Phương án nào sau đây là thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân cấp tỉnh kể từ ngày thông qua hoặc kí ban hành?
Câu 9: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, nội dung nào sau đây là nội dung đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công
Câu 11: Lập dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm do cơ quan thuế quản lý thu
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung trong kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 13: Đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước gồm có:
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 15: Một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là
Câu 16: Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc quản lý thuế
Câu 17: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 18: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 19: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 20: Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào được quan niệm là chức năng cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 21: Vai trò của ngân sách nhà nước là
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 23: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 24: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 25: Theo Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân:
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân?
Câu 27: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, cơ quan quản lý cán bộ, công chức là
Câu 28: Đặc điểm về hình thức của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 29: Tổng đối, phân tích, đánh giá, phân loại các khoản nợ thuế và kết quả thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
Câu 30: Phối hợp với các Phòng chức năng giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến các khoản thu từ đất là nhiệm vụ của:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: