Thursday, November 5, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 175

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân là:
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là mục tiêu của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 4: Quyết định quản lý hành chính cá biệt được áp dụng
Câu 5: Nội dung đánh giá công chức không phải công chức lãnh đạo, quản lý bao gồm mấy nội dung?
Câu 6: Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với UBND cấp tỉnh, thành phố là:
Câu 7: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Thuế trực thuộc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người nộp thuế, tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế là nhiệm vụ của:
Câu 8: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 9: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 10: Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo mấy mức?
Câu 11: Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn áp dụng các điều ước quốc tế về thuế theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
Câu 12: Thủ tướng Chính phủ không có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 13: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước ta giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 15: Một trong những đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta là:
Câu 16: Biên chế của cục thuế do
Câu 17: Trong Văn hóa giao tiếp ở công sở, cán bộ - công chức phải:
Câu 18: Công việc cho tập thể chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 20: Tổ chức kiểm tra, xác minh, giải quyết khiếu nại, liên quan đến việc thực thi công vụ của cơ quan thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục trưởng Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 21: Nội dung nào dưới đây là quyền của cán bộ, công chức được quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008?
Câu 22: Hệ thống chính trị Việt Nam ra đời năm nào?
Câu 23: Phương án nào dưới đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ?
Câu 24: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 25: Tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hoặc người đại diện theo ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế khi tham gia giải quyết các tranh chấp, tố tụng về Thuế; hỗ trợ cơ quan thuế các cấp khi tham gia giải quyết các tranh chấp, tố tụng về thuế
Câu 26: Ấn định thuế đối với các trường hợp người nộp thuế thuộc phạm vi Chi cục Thuế quản lý không đăng ký thuế, khai thuế không đủ căn cứ, không đúng thực tế phát sinh mà người nộp thuế không giải trình được là nhiệm vụ của:
Câu 27: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 28: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 29: Rà soát nội dung, thể thức, thủ tục hành chính các văn bản do các đơn vị thuộc Cục Thuế soạn thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành là nhiệm vụ của:
Câu 30: Nội dung nào không phải là nội dung quản lý thuế:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: