Thursday, November 5, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 183

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 2: Ủy ban nhâu dân được ban hành loại văn bản qui phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 3: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nước ta
Câu 4: Thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã thuộc chủ thể nào sau đây?
Câu 5: Là công chức thuế, anh/chị không được làm liên quan đến đạo đức công vụ sau:
Câu 6: Quyết định chiến tranh, hòa bình, đại xá là nhiệm vụ của:
Câu 7: Bộ Tài chính là cơ quan quản lý hành chính nhà nước có:
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 9: Phương án nào dưới đây đúng với quy định về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ,công chức trong Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 10: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 11: Xử lý các kiến nghị về thuế của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác về sai phạm của Người nộp thuế là nhiệm vụ của:
Câu 12: Một trong những chức năng của Quốc hội là:
Câu 13: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 14: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân được quy định tại
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công của nước ta?
Câu 16: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 17: Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước có trình tự sau đây:
Câu 18: Công chức loại C có thời gian tập sự là mấy tháng?
Câu 19: Quyết định quản lý hành chính Nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 20: Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 21: Để thực hiện chức năng điều tiết hoạt động của nền kinh tế, Nhà nước cần
Câu 22: Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 23: Đâu là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 24: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 25: Luật cán bộ, công chức số 22/2018/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày
Câu 26: Cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa:
Câu 27: Luật tổ chức Chính phủ được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19-6-2015 quy định số lượng cấp phó như thế nào?
Câu 28: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công
Câu 29: Một trong những chức năng của Quốc hội:
Câu 30: Kinh phí hoạt động của Cục Thuế được cấp từ:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: