Saturday, November 14, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 256

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Đâu là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 2: Cục Thuế có số thu dưới 2.500 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu thô và đất) hoặc quản lý dưới 2.000 doanh nghiệp được tổ chức:
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 4: Đảng CSVN là:
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 6: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia quy định tại
Câu 7: Thời điểm nào sau đây không phải thời điểm đánh giá công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008?
Câu 8: Nguyên tắc giải quyết các mặt, các mối quan hệ chủ yếu của nền KTTT định hướng XHCN
Câu 9: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, văn hóa giao tiếp ở công sở và văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức có nội dung nào giống nhau?
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 11: Phương án nào dưới đây đúng với đặc trưng của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam?
Câu 12: Trong những chức năng sau đây, chức năng nào không phải là của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Câu 13: Các chế độ sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Câu 14: Quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cơ bản nội bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt là nhiệm vụ của:
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng cơ bản của nhá nước pháp quyền XHCN Việt Nam?
Câu 16: Tố chức triển khai chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế
Câu 17: Vai trò của nhà nước về tài chính – tiền tệ:
Câu 18: Uỷ ban nhân dân (UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 19: Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 20: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 21: Về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ - công chức:
Câu 22: Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng vai trò của văn bản QLNN?
Câu 23: Nội dung nào không thuộc 1 trong 6 nội dung cải cách hành chính nhà nước (theo nghị quyết 30c của chính phủ ngày mùng 8 tháng 11 năm 2011):
Câu 24: Cập nhật và thông báo số thuế phải nộp đối với người nộp thuế thuộc diện khoán thuế, nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế là nhiệm vụ của:
Câu 25: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong những
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không đúng quy định về thực hiện quản lý cán bộ, công chức theo Luật cán bộ, công chức?
Câu 27: Phương án nào dưới đây đúng với cơ cấu tổ chức Chính phủ?
Câu 28: Một trong những đặc điểm của quản lý tài chính công ở nước ta là:
Câu 29: Đề nghị xây dựng Luật, Pháp lệnh phải dựa trên căn cứ nào sau đây?
Câu 30: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nước pháp quyền Việt Nam?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: