Tuesday, November 3, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 146

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức, một người làm việc trong cơ quan của Nhà nước được gọi là công chức khi đáp ứng được mấy điều kiện?
Câu 2: Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước có trình tự sau đây:
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là một trong những hình thức hoạt động của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công
Câu 5: Công chức vi phạm quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008 và các quy định khác của pháp luật tùy theo tinh chất, mức độ mà phải chịu một trong các hình thức kỷ luật từ thấp đến cao như thế nào?
Câu 6: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, đầu không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 7: Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây (theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008)?
Câu 8: Nội đung nào dưới đây không phải là phương hướng, nhiệm vụ đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay?
Câu 9: Phương án nào là chính quyền địa phương ở nông thôn
Câu 10: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 11: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm có:
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước?
Câu 13: Đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước gồm có
Câu 14: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?
Câu 15: Tạp chí Thuế là đơn vị thuộc:
Câu 16: Công chức là công dân Việt Nam trong biên chế làm việc tại:
Câu 17: Nội dung nào sau đây không đúng về quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 18: Cấp ý kiến pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Tổng cục Thuế trình cấp có thẩm quyền ban hành; thấm định dự thảo văn bản hành chính do Tổng cục Thuế ban hành
Câu 19: Nội dung nào dưới đây là mục tiêu của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 20: Xử lý và đề xuất giải quyết các hồ sơ xin gia hạn thời hạn kê khai thuế của người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 21: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 22: Phương thức tuyển dụng công chức:
Câu 23: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, phân biệt công chức theo ngạch được bổ nhiệm, công chức gồm có các loại sau đây?
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước
Câu 25: Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các bộ trưởng hoặc tương đương (Câu này cũng đúng nhưng chưa phải đúng nhất)
Câu 26: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện là:
Câu 27: Nội Loại công văn nào dưới đây quy định không phải vào sổ??
Câu 28: Chi cục thuế có số thu trên 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), quản lý trên 5000 doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức không có đội nào sau đây:
Câu 29: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 30: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm có:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: