Monday, November 9, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 219

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức, một người làm việc trong cơ quan của Nhà nước được gọi là công chức khi đáp ứng được mấy điều kiện?
Câu 2: Xử lý và đề xuất giải quyết các hồ sơ xin gia hạn thời hạn kê khai thuế của người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 3: Phương án nào dưới đây đúng với cơ cấu tổ chức Chính phủ?
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 5: Về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ - công chức:
Câu 6: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 7: Hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ CHXHCN Việt Nam?
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 9: Xây dựng các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ thanh tra thuế, kiểm tra thuế; hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triến khai thực hiện các quy định; biện pháp nghiệp vụ; kỹ năng về thanh tra thuế, kiếm tra thuế
Câu 10: Tổng cục Thuế là tổ chức thuộc
Câu 11: Ủy ban nhân dân không phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây trước Hội đồng nhân dân?
Câu 12: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 13: Quyết định bầu thủ tướng chính phủ, tổng kiểm toán nhà nước là nhiệm vụ của:
Câu 14: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 15: Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 16: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 17: Trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta có:
Câu 18: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 19: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương, cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương tỉnh gồm
Câu 20: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế tại trụ sở của người nộp thuế; kiểm tra các tổ chức được ủy nhiệm thu thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế; kiểm tra các trường hợp kiểm tra sau hoàn thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 21: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện là:
Câu 22: Theo Hiến pháp 2013 thì chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 23: Tổ chức các phong trào thi đua của ngành, của địa phương; theo dõi và tổng hợp công tác thi đua khen thưởng trong nội bộ Chi cục Thuế theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 24: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ CHXHCN Việt Nam?
Câu 25: Công việc do Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 26: Nội dung nào dưới đây là đặc tính (đặc điểm) của cơ quan nhà nước?
Câu 27: Hội đồng nhân dân (HĐND) có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 29: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 30: Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam vận hành theo cơ chế nào?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: