Monday, November 9, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 224

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm có:
Câu 2: Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ trưởng Bộ tài chính có thẩm quyền ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào
Câu 3: Phương án nào dưới đây thể hiện vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển
Câu 4: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính Nhà nước.
Câu 5: Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 6: Là công chức thuế, anh/chị không được làm liên quan đến đạo đức công vụ sau:
Câu 7: Nội dung nào dưới đây là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 8: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 9: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 10: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, bảo vệ bí mật nhà nước được quy định trong nghĩa vụ nào sau đây của cán bộ, công chức?
Câu 11: Hình thức nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức:
Câu 12: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm:
Câu 13: Xây dựng cơ sở dữ liệu của người nộp thuế về đăng ký thuế, khai thuế, khấu trừ thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế thuộc lĩnh vực quản lý của hệ thống thuế
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 15: Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước không được hưởng quyền lợi nào sau đây?
Câu 16: Bộ trưởng và thủ truởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 17: Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 18: BOT là:
Câu 19: Khẳng định nào sau đây là đúng theo Hiến pháp năm 2013:
Câu 20: Một trong những chức năng của Quốc hội là:
Câu 21: Quyết định chính sách tiền tệ, tài chính quốc gia là nhiệm vụ của:
Câu 22: Nội dung nào dưới đây là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta
Câu 23: Cơ quan nào dưới đây có quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương, quy định định mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân ( Theo Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003)?
Câu 24: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 25: Tổ chức thu phí, lệ phí và các tổ chức khác không do Chi cục Thuế khu vực trực tiếp giải quyết là nhiệm vụ của:
Câu 26: Ủy ban nhâu dân được ban hành loại văn bản qui phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 27: Phương án nào dưới đây là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ được quy định tại Luật cán bộ, công chức?
Câu 28: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có bao nhiêu nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?
Câu 29: Phương án nào dưới đây đúng với nội dung quản lý cán bộ, công chức theo quy định của Luật cán bô, công chức?
Câu 30: Thời gian tập sự đối với công chức loại C là bao nhiêu tháng?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: