Thursday, November 5, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 190

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Giao tiếp hành chính cần tuân thủ các nguyên tắc nào sau đây?
Câu 2: Ủy ban kiểm tra TW Đảng có nhiệm vụ:
Câu 3: Văn bản quản lý nhà nước hết hiệu lực khi
Câu 4: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 5: Quyết định chính sách tiền tệ, tài chính quốc gia là nhiệm vụ của:
Câu 6: Công khai minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong các
Câu 7: Tạp chí Thuế là đơn vị thuộc:
Câu 8: Loại văn bản nào dưới đây thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 9: Cơ quan nào sau đây không phải là cơ quan quy định nội dung quản lý cán bộ, công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 10: Bản chất kinh tế của ngân sách nhà nước:
Câu 11: Lệ phí của NSNN do
Câu 12: Nguyên tắc nào sau đây không là nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam:
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước?
Câu 14: Nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, các đề án về quản lý thuế theo phân công
Câu 15: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế tại trụ sở của người nộp thuế; kiểm tra các tổ chức được ủy nhiệm thu thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế; kiểm tra các trường hợp kiểm tra sau hoàn thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta
Câu 17: Xử lý các sự cố liên quan đến hệ thống máy tính, mạng, phần mềm hệ thống và ứng dụng, cơ sở dữ liệu và báo cáo kịp thời với Tổng cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 18: Chức năng nào sau đây là chức năng quản lý Nhà nước về Kinh tế
Câu 19: Nguyên tắc hoạt động công vụ là
Câu 20: Trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, nhà nước CHXHCNVN có vị trí:
Câu 21: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, thẩm quyền của Chính phủ được ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 22: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 23: Là cơ quan làm việc theo chế độ tập thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 24: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Ủy ban nhân dân có nhiệm vụ quyền hạn sau
Câu 25: Thực hiện và hướng dẫn các Phòng thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong nội bộ ngành thuế theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 26: Nội dung nào dưới đây là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta
Câu 27: Căn cứ vào tính chất phát sinh khoản chi ta có
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của văn bản qui phạm pháp luật?
Câu 29: Nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là:
Câu 30: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “từ chức” được định nghĩa như thế nào?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: