Saturday, November 14, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 244

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu của người nộp thuế về đăng ký thuế, khai thuế, khấu trừ thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế thuộc lĩnh vực quản lý của hệ thống thuế
Câu 2: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp nào?
Câu 3: Trình tự, thủ tục đánh giá công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008 do
Câu 4: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân quy định tại
Câu 5: Nội dung nào dưới đây là đặc tính (đặc điểm) của cơ quan nhà nước?
Câu 6: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng là:
Câu 7: Luật cán bộ, công chức 2008 quy định việc sử dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải dựa trên
Câu 8: Theo Quy định của Đảng, đảng viên được phép làm việc nào sau đây?
Câu 9: Hoạt động của cán bộ công chức
Câu 10: Văn bản pháp quy nào dưới đây, người có thẩm quyền không được ký thay mặt thủ trưởng cơ quan
Câu 11: Cơ quan nào sau đây không phải là cơ quan quy định nội dung quản lý cán bộ, công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 12: Tập trung dân chủ trong QLNN về KT là:
Câu 13: Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công được quy định trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 thuộc nội dung nào sau đây?
Câu 14: Trong những nhiệm vụ và quyền hạn dưới đây, nhiệm vụ và quyền hạn nào không thuộc về Thủ tướng Chính phủ?
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 16: Theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam hiện hành, chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở tổ chức đại hội mấy năm một lần?
Câu 17: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, cơ quan sử dụng cán bộ, công chức là
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 19: Căn cứ để phân loại công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 dựa vào căn cứ nào sau đây?
Câu 20: Thủ tướng Chính phủ không có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 21: Phương án nào dưới đây không phải là mục tiêu ban hành Nghị quyết của Quốc Hội
Câu 22: Về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức:
Câu 23: Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc trong công tác tuyển dụng công chức theo quy định của pháp luật?
Câu 25: Nguyên tắc hoạt động công vụ là:
Câu 26: Thẩm định, giám sát các hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế do các Phòng xử lý và Chi cục Thuế chuyển đến trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định là nhiệm vụ của:
Câu 27: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ nước ta?
Câu 28: Nội dung nào dưới đây là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 29: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm của cơ quan Nhà nước?
Câu 30: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính Nhà nước.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: