Thursday, November 5, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 182

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Bí thư Đảng ủy ở cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung là bao nhiêu?
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 3: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND)?
Câu 4: Yêu cầu nào sau đây là yêu cầu về tính hợp lý của quyết định hành chính
Câu 5: Chức danh nào sau đây không phải là công chức cấp xã?
Câu 6: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, nội dung nào sau đây không phải là nội dung đánh giá công chức?
Câu 7: Mối quan hệ giữa cải cách hành chính với tài chính công được thể hiện:
Câu 8: Theo Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền bầu cử khi:
Câu 9: Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 10: Quy định ngạch, chức danh, mã số công chức; mô tả, quy định vị trí việc làm và cơ cấu công chức để xác định số lượng biên chế là nội dung nào sau đây?
Câu 11: Tập trung dân chủ trong QLNN về KT là:
Câu 12: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước quy định tại
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta
Câu 14: Đánh giá công chức không dựa theo tiêu chí nào dưới đây?
Câu 15: Hội đồng nhân dân (HĐND) có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 16: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm nào sau đây?
Câu 17: Thủ tướng chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây
Câu 18: Trong bộ máy Nhà nước, Quốc hội là
Câu 19: Thường trực HĐND có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 20: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự và ngạch nhân viên thì được xếp vào công chức loại nào?
Câu 21: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 22: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 23: Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi được quy định trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 thuộc nội dung nào sau đây?
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tuyển dụng cán bộ
Câu 25: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước
Câu 26: Trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta có:
Câu 27: Công việc do Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 28: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?
Câu 29: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 30: Số lượng phòng tại Cục thuế cấp tỉnh do ai quyết định:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: