Thursday, November 5, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 193

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Theo Quy định của Đảng, đảng viên được phép làm việc nào sau đây?
Câu 2: Hệ thống chính trị Việt Nam không có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 3: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 4: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, thì việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào
Câu 5: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 6: Xử phạt vi phạm đối với người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế trên 90 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày kết thúc thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế là nhiệm vụ của:
Câu 7: Công chức là công dân Việt Nam trong biên chế làm việc tại:
Câu 8: Cơ chế quản lý kinh tế là:
Câu 9: Nội dung nào dưới đây là đặc tính (đặc điểm) của cơ quan nhà nước?
Câu 10: Trường hợp nào sau đây công chức bị xem xét xử lý kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” theo Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ “Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức”?
Câu 11: Vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển đất nước được thể hiện ở một trong những khía cạnh nào sau đây?
Câu 12: Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước:
Câu 13: Đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước gồm có
Câu 14: Các nguyên tắc tổ chức chi ngân sách
Câu 15: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc đối với công chức?
Câu 16: Kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị kinh tế là:
Câu 17: Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 18: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 19: Căn cứ để phân loại công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 dựa vào căn cứ nào sau đây?
Câu 20: Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 22: Cục Thuế có số thu từ 2.500 tỷ đồng/năm trở lên (không kể thu từ dầu thô và đất) hoặc quản lý 2.000 doanh nghiệp trở lên (trừ Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh) được tổ chức:
Câu 23: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 24: Nội dung nào dưới đây là nội dung cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 25: Hệ thống NSNN gồm:
Câu 26: Một trong những nội dung của cải cách thủ tục hành chính thuế
Câu 27: Việc quản lý biên chế công chức phải tuân thủ nguyên tắc nào?
Câu 28: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm của bộ máy hành chính nhà nước?
Câu 29: Nội dung nào dưới đây là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nước
Câu 30: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: