Tuesday, November 3, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 124

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Phương pháp chủ yếu của quản lý hành chính nhà nước
Câu 2: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân, đối tác xã; phí, lệ phí và các khoản thu từ đất
Câu 4: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 trường hợp nào sau đây cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc đối với công chức?
Câu 5: Chi đầu tư phát triển:
Câu 6: Theo quy định của pháp luật, thành phần của Chính phủ gồm:
Câu 7: Nội dung thi tuyển công chức quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu chung về kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 9: Trong thời hạn chậm nhất bao nhiêu ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác?
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 11: Khoản chi nào sau đây là chi cho tích lũy
Câu 12: Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các bộ trưởng hoặc tương đương (Câu này cũng đúng nhưng chưa phải đúng nhất)
Câu 13: Phương án nào sau đây không phải là một cấp độ đánh giá công chức theo qui định tại Luật Cán bộ, công chức?
Câu 14: Tài chính công là:
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội nước ta
Câu 16: Khái niệm doanh nghiệp
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta
Câu 18: Nội dung nào dưới đây là đặc tính (đặc điểm) của cơ quan nhà nước?
Câu 19: Chính phủ có quyền sau đây đối với Hội đồng nhân dân ( HĐND) tỉnh, thành phố:
Câu 20: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước quy định tại
Câu 21: Thời hạn biệt phải công chức, viên chức không quá bao nhiêu năm, (trừ một số ngành, lĩnh vực đặc thù do Chính phủ quy định...)?
Câu 22: Nội đung nào dưới đây không phải là phương hướng, nhiệm vụ đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay?
Câu 23: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm có:
Câu 24: Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam vận hành theo cơ chế nào?
Câu 25: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 26: Một trong những đặc điểm của quản lý tài chính công ở nước ta là:
Câu 27: Nội dung nào dưới đây không phải là một loại quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 28: Quyền lập hiến, quyền lập pháp theo Hiến pháp năm 2013 thuộc về:
Câu 29: Thực hiện lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lập bộ thuế hộ khoán là nhiệm vụ của:
Câu 30: Chi cục thuế các quận, huyện, thị xã, thành phố, chi cục thuế khu vực (gọi chung là chi cục thuế khu vực) là tổ chức trực thuộc:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: