Tuesday, November 3, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 158

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 3: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 4: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi
Câu 5: Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc quản lý thuế
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 8: Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi được quy định trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 thuộc nội dung nào sau đây?
Câu 9: Xây dựng đề án về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập, sáp nhập, giải thể, đối tên các tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế trình cấp có thẩm quyền quyết định
Câu 10: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “từ chức” được định nghĩa như thế nào?
Câu 11: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ là
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 13: Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây:
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 15: Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước không được hưởng quyền lợi nào sau đây?
Câu 16: Phương án nào dưới đây là thời hạn biệt phái công chức được quy định tại Luật cán bộ, công chức?
Câu 17: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 18: Luật cán bộ, công chức số 22/2018/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 20: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 21: Chức năng nào sau đây là chức năng quản lý Nhà nước về Kinh tế
Câu 22: Trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta có:
Câu 23: Phối hợp với các Phòng chức năng giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến các khoản thu từ đất là nhiệm vụ của:
Câu 24: Nội dung đánh giá công chức không phải công chức lãnh đạo, quản lý bao gồm mấy nội dung?
Câu 25: Lập kế hoạch luân phiên, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo công tác nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ, công tác quản lý tài chính, quản trị, quản lý ấn chỉ trong phạm vi Chi cục Thuế quản lý là nhiệm vụ của:
Câu 26: Công chức loại D có thời gian tập sự là mấy tháng?
Câu 27: Tiêu chí nào sau đây không đúng để đánh giá công chức theo qui định của Luật Cán bộ, công chức?
Câu 28: Một trong những chức năng của Quốc hội là:
Câu 29: Chức năng của pháp luật gồm có:
Câu 30: Vị trí pháp lý của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: