Monday, November 9, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 227

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không đúng quy định về thẩm quyền thực hiện quản lý cán bộ, công chức tại Luật cán bộ, công chức 2008?
Câu 2: Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 4: Chu trình quản lý NSNN bao gồm các khâu
Câu 5: Nguyên nhân nhất thu thuế ở VN bao gồm
Câu 6: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc phải tuân thủ trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức?
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 9: Chế độ nào sau đây không phải chế độ công vụ?
Câu 10: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội nước ta
Câu 12: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật không quy định về?
Câu 13: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân quy định tại
Câu 14: Xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ về: kiểm tra nội bộ; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong hệ thống thuế
Câu 15: Nhiệm vụ quyền hạn nào dưới đây không phải là của Ủy ban nhân dân
Câu 16: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật là nhiệm vụ của:
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 19: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước:
Câu 20: Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng không xem xét, kếp nạp lại vào Đảng (lần 2) những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do?
Câu 21: Mục tiêu của Quản lý nhà nước về tài chính – tiền tệ:
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta
Câu 23: Hình thức hoạt động của chính phủ là
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 25: Theo quy định pháp luật hiện hành, cán bộ, công chức được thôi làm nhiệm vụ trong trường hợp nào sau đây?
Câu 26: Chính phủ là cơ quan
Câu 27: Khẳng định nào sau đây là đúng theo Hiến pháp năm 2013:
Câu 28: Bí thư Đảng ủy ở cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung là bao nhiêu?
Câu 29: Hoạt động của cán bộ công chức
Câu 30: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, đánh giá công chức để


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: