Thursday, November 5, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 185

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Tổ chức triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan thuế các cấp
Câu 2: Tổ chức quản lý nhập - xuất - tồn các loại ấn chỉ, lưu trữ, bảo quản, kiểm kê ấn chỉ, báo cáo theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 3: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của Thuế:
Câu 4: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật không quy định về?
Câu 5: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ có nhiệm vụ
Câu 6: Lập dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm do cơ quan thuế quản lý thu
Câu 7: Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chi tiêu biên chế quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong những
Câu 8: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 9: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 10: Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng biên lai, ấn chỉ thuế của các tổ chức (nếu có), cá nhân nộp thuế trên địa bàn xã, phường được phân công là nhiệm vụ của:
Câu 11: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là
Câu 12: Khoản thu nào dưới đây chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thu NSNN ở Việt Nam
Câu 13: Trình tự, thủ tục đánh giá công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008 do
Câu 14: Hình thức kỷ luật nào sau đây áp dụng với công chức:
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công?
Câu 16: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) là:
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc phải tuân thủ trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức?
Câu 18: Phương án nào dưới đây đúng với cơ sở hình thành bản chất hệ thống chính trị Việt Nam?
Câu 19: Cán bộ, công chức được thôi việc và hưởng chế độ thôi việc trong trường hợp sau:
Câu 20: Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 21: Luật cán bộ, công chức 2008 quy định cơ quan, tổ chưc, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc đối với công chức
Câu 22: Nguyên tắc Quản lý nhà nước về tài chính – tiền tệ:
Câu 23: Văn bản pháp quy nào dưới đây người có thẩm quyền không phải ký thay mặt (TM) thủ trưởng cơ quan?
Câu 24: Đặc điểm về hình thức của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 25: Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật quy định trong Luật cán bộ, công chức năm 2008 là một nguyên tắc trong
Câu 26: Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan, vì hoạt động công vụ của:
Câu 27: Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong các
Câu 28: Cơ quan nào là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 29: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 30: Chi cục thuế các quận, huyện, thị xã, thành phố, chi cục thuế khu vực (gọi chung là chi cục thuế khu vực) là tổ chức trực thuộc:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: