Tuesday, November 3, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 130

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 2: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng là:
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu chung trong quá trình soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nươc.
Câu 4: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, điều động là
Câu 5: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có bao nhiêu nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 6: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, phân biệt công chức theo ngạch được bổ nhiệm, công chức gồm có các loại sau đây?
Câu 7: Quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cơ bản nội bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt là nhiệm vụ của:
Câu 8: Yêu cầu nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức?
Câu 9: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 10: Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với UBND cấp tỉnh, thành phố là:
Câu 11: Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 13: Thực hiện công khai thuế theo quy định; phát thông báo thuế đến người nộp thuế theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 14: Điều kiện nào sau đâu không phải là điều kiện đăng ký dự tuyển công chức ?
Câu 15: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc chính phủ có nhiệm vụ
Câu 16: Lãnh đạo của Chi cục thuế bao gồm:
Câu 17: Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc quản lý thuế
Câu 18: Trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta có:
Câu 19: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 20: Để thực hiện quyền lực thống nhất của Nhà nước, Quốc hội có nhiệm vụ quyền hạn như sau
Câu 21: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 22: Hình thức nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức:
Câu 23: Hình thức sở hữu nguồn tài chính, quỹ tiền tệ trong tài chính công:
Câu 24: Tổ chức triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan thuế các cấp
Câu 25: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của cơ quan nhà nước
Câu 26: Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật
Câu 27: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật không quy định về?
Câu 28: Phương án nào dưới đây đúng với nội dung quản lý cán bộ, công chức theo quy định của Luật cán bô, công chức?
Câu 29: Hệ thống chính trị Việt Nam ra đời năm nào?
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của Tài chính công ở nước ta?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: