Saturday, November 14, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 259

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 2: Căn cứ vào tính chất phát sinh khoản chi ta có
Câu 3: Trong cải cách tài chính công (theo nghị quyết 30c của chính phủ ngày mùng 8 tháng 11 năm 2011) có nội dung sau đây:
Câu 4: Thời gian tập sự đối với công chức loại C là bao nhiêu tháng?
Câu 5: Bộ trưởng và thủ truởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 6: Theo mô hình nhà nước thống nhất, hệ thống NSNN được tổ chức thành
Câu 7: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 8: Vai trò của ngân sách nhà nước là
Câu 9: Uỷ ban nhân dân (UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 10: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 11: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm, đặc tính của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 12: Theo quy định của pháp luật, thành phần của Chính phủ gồm:
Câu 13: Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chính phủ có nghĩa vụ sau đây:
Câu 14: Kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị kinh tế là:
Câu 15: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước
Câu 16: Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Cục Thuế và Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 17: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự và ngạch nhân viên thì được xếp vào công chức loại nào?
Câu 18: Đoàn thể chính trị - xã hội nào được thành lập sớm nhất?
Câu 19: Sở Nội vụ chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan nào?
Câu 20: Luật cán bộ, công chức 2008 quy định chính sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng do cơ quan nào sau đây quy định cụ thể?
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (theo nghị quyết 30c ngày mùng 8 tháng 11 năm 2011) của Chính phủ
Câu 22: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) là một xã hội như thế nào?
Câu 23: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ CHXHCN Việt Nam?
Câu 24: Câu 551……………………là hệ thống các quan hệ kinh tế giữa nhà nước với các chủ thể trong xã hội dưới hình thức giá trị phát sinh trong quá trình nhà nước tạo lập phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của nhà nước
Câu 25: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây?
Câu 26: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với các Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 27: Chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã?
Câu 28: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 2 được quy định bao nhiêu người?
Câu 29: Nội dung nào dưới đây không phảỉ đặc điểm văn bản qui phạm pháp luật?
Câu 30: Một trong những đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta là:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: