Tuesday, November 3, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 123

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Trong nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (là một trong 4 nội dung cải cách hành chính nhà nước) của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 có nội dung nào dưới đây?
Câu 2: Đâu là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 3: Nguyên tắc hoạt động công vụ là:
Câu 4: Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế là:
Câu 5: Nội dung nào dưới đây là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nước
Câu 6: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ có nhiệm vụ
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội
Câu 8: Biên chế của cục thuế do
Câu 9: Loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 10: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào không phải là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?
Câu 11: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào sau đây không nằm trong văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức?
Câu 12: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 13: Kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị kinh tế là:
Câu 14: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ CHXHCN Việt Nam?
Câu 15: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 16: Để đăng ký dự tuyển công chức, người dự tuyển phải có đủ bao nhiêu điều kiện?
Câu 17: Thường trực HĐND có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 18: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện là:
Câu 19: Luật Cán bộ, công chức quy định có mấy nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?
Câu 20: Vai trò của nhà nước về tài chính – tiền tệ:
Câu 21: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 22: Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam:
Câu 23: Nội dung nào sau đây không phải là nội dung đổi mới quản lý nhà nước về KT
Câu 24: Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định hoàn thuế thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế theo quy định của pháp luật
Câu 25: Nghiệp vụ huy động vốn của chính phủ thông qua hình thức phát hành tín phiếu kho bạc chủ yếu nhằm:
Câu 26: Cục Thuế có số thu từ 2.500 tỷ đồng/năm trở lên (không kể thu từ dầu thô và đất) hoặc quản lý 2.000 doanh nghiệp trở lên (trừ Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh) được tổ chức:
Câu 27: Chủ tịch nước được ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 28: Một trong những nguyên tắc của quản lý tài chính công?
Câu 29: Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong các
Câu 30: Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế là nhiệm vụ của:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: