Tuesday, November 3, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 101

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Biên chế của cục thuế do
Câu 2: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, đầu không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 3: Quản trị ứng dụng, quản lý người sử dụng và vận hành hoạt động của ứng dụng trên hệ thống máy chủ tại cơ quan Cục thuế là nhiệm vụ của:
Câu 4: Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 5: Nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, các đề án về quản lý thuế theo phân công
Câu 6: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 7: Đặc điểm cơ bản của văn bản quản lý chuyên môn là
Câu 8: Chính phủ có quyền sau đây đối với HĐND tỉnh, thành phố:
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc của quản lý tài chính công?
Câu 10: Định nghĩa nào sau đây sai trong các định nghĩa tại Luật cán bộ, công chức 2008
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân?
Câu 12: Chức năng của Quốc hội là:
Câu 13: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ chức là việc đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm
Câu 14: Nội dung đánh giá công chức không phải công chức lãnh đạo, quản lý bao gồm mấy nội dung?
Câu 15: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải thông báo cho công chức bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu trước bao nhiêu tháng tính đến ngày công chức nghỉ hưu?
Câu 16: Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm, cơ bản của văn băn QLNN?
Câu 17: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm:
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 20: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung văn bản quản lý hành chính nhà nước
Câu 22: Nội dung nào sau đây không phải là nội dung đổi mới quản lý nhà nước về KT
Câu 23: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND)?
Câu 24: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, phát biểu nào sau đây đúng về thời hạn xử lý kỷ luật đối với với cán bộ, công chức?
Câu 25: Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chi tiêu biên chế quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong những
Câu 26: Nội dung nào dưới đây là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 27: Thẩm định hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, hồ sơ kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 28: Trong nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 có nội dung nào dưới đây?
Câu 29: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: