Saturday, November 7, 2020

200 bộ đề môn tin học ôn thi công chức viên chức với hơn 1400 câu hỏi trắc nghiệm

Đối với thi tuyển công chức và viên chức, tin học tuy là một môn thi điều kiện nhưng vô cùng quan trọng bởi nếu điểm thi tin học của bạn ở mức dưới 05 điểm thì cho dù các môn chuyên ngành của bạn có đạt được điểm tối đa thì bạn cũng không thi đỗ.
Do đó, Congchuc24h.com chia sẻ với các bạn bộ đề thi "200 bộ đề môn tin học ôn thi công chức viên chức với hơn 1400 câu hỏi" ôn thi công chức viên, giáo viên, ngân hàng, kiểm  môn tin học miễn phí có đáp án với rất nhiều tài giúp các bạn có thể ôn luyện, trau dồi kỹ năng tin học căn bản và nâng cao không những phục vụ cho các kỳ thi tuyển mà còn phục vụ cho công việc của các bạn sau này.
Tại bộ đề thi này được tổng hợp từ 02 bộ tài liệu ôn thi công chức, viên chức môn tin học đã được đăng trên website:
Như vậy tại 200 bộ đề thi ôn thi công chức viên chức lần này được soạn và tuyển chọn từ hơn 1.400 câu hỏi trắc nghiệm tin học bao gồm các kỹ năng theo chuẩn công nghệ thông tin được quy định tại Thông tư 03:
- Mô đun kỹ năng 01 : Hiểu biết về CNTT cơ bản
- Mô đun kỹ năng 02: Sử dụng máy tính cơ bản
- Mô đun kỹ năng 03: Xử lý văn bản cơ bản
- Mô đun kỹ năng 04: Sử dụng bảng tính cơ bản
- Mô đun kỹ năng 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản
- Mô đun kỹ năng 06: Sử dụng Internet cơ bản
Ôn xong 200 đề này mình tin các bạn chắc chắn qua được môn điều kiện này.
Chúc các bạn ôn thi tốt, có tin vui báo lại cho ad biết nhé.
100 ĐỀ THI ĐẦU TIÊN
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 21
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 22
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 23
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 24
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 25
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 26
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 27
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 28
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 29
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 30
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 31
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 32
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 33
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 34
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 35
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 36
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 37
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 38
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 39
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 40
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 41
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 42
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 43
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 44
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 45
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 46
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 47
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 48
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 49
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 50
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 51
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 52
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 53
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 54
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 55
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 56
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 57
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 58
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 59
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 60
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 61
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 62
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 63
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 64
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 65
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 66
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 67
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 68
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 69
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 70
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 71
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 72
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 73
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 74
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 75
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 76
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 77
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 78
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 79
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 80
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 81
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 82
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 83
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 84
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 85
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 86
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 87
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 88
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 89
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 90
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 91
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 92
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 93
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 94
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 95
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 96
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 97
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 98
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 99
100 ĐỀ THI TIẾP THEO
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 100
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 101
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 102
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 103
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 104
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 105
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 106
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 107
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 108
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 109
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 110
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 111
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 112
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 113
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 114
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 115
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 116
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 117
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 118
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 119
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 120
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 121
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 122
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 123
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 124
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 125
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 126
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 127
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 128
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 129
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 130
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 131
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 132
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 133
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 134
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 135
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 136
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 137
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 138
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 139
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 140
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 141
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 142
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 143
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 144
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 145
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 146
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 147
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 148
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 149
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 150
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 151
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 152
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 153
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 154
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 155
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 156
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 157
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 158
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 159
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 160
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 161
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 162
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 163
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 164
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 165
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 166
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 167
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 168
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 169
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 170
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 171
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 172
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 173
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 174
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 175
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 176
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 177
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 178
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 179
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 180
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 181
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 182
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 183
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 184
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 185
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 186
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 187
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 188
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 189
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 190
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 191
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 192
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 193
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 194
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 195
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 196
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 197
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 198
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 199
Đề ôn thi công chức viên chức môn tin học cực kỳ đầy đủ số 200


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: