Sunday, October 4, 2020

Đề thi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức viên chức số 11

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn tin học trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả! Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn tin học có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website nhé.

  Phải làm đủ các câu thì phần "Kiểm tra kết quả" mới hiện ra
 • Câu 1: Muốn chuyển bài thuyết trình sang dạng Video ta làm?
  • a.      File\ Save & send\ Create a Video.
  • b.      Insert\ Video.
  • c.      File\ Export\ Create a Video.
 • Câu 2: Để bắt đầu trình diễn từ Slide hiện thời trong Microsoft PowerPoint 2010, ta nhấn phím (tổ hợp phím)?
  • a.      Phím F3.
  • b.      Shift + F5.
  • c.      Phím F10.
 • Câu 3: Phần mềm nào sau đây dùng để sử dụng Webmail?
  • a.      Windows Mail.
  • b.      Opera.
  • c.      Microsoft Outlook.
 • Câu 4: Trong hệ điều hành Windows 7, muốn khôi phục đối tượng đã xóa, ta mở cửa sổ Recycle Bin, chọn đối tượng muốn khôi phục, nhấn F10 và thực hiện?
  • a.      Click Edit -> Restore.
  • b.      Click File -> Delete.
  • c.      Click File -> Restore.
 • Câu 5: Trong Microsoft PowerPoint 2010, để hiển thị bài thuyết trình đang soạn thảo trong chế độ đen trắng, bạn vào View rồi?
  • a.      Chọn Black and White.
  • b.      Chọn Greyscale.
  • c.      Chọn Color.
 • Câu 6: Theo Anh chị, trong cửa sổ soạn thư của Outlook Express dùng lệnh Tools
  • -> Spelling khi xuất hiện bảng Spelling thì nút lệnh Change All làm nhiệm vụ gì?
  • a.      Thay thế từ mắc lỗi chính tả bằng từ trong hộp văn bản.
  • b.      Thay thế mọi từ mắc lỗi chính tả bằng từ trong hộp văn bản.
 • Câu 7: Trong MS Word 2010, để thêm chú thích cuối trang ta thực hiện?
  • a.      Vào thẻ References\Insert Footnote.
  • b.      Vào thẻ References\Mark Citation.
  • c.      Vào thẻ References\Insert Endnote.
 • Câu 8: Trong Excel 2010, trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?
  • a.      Bảng tính có thể có đến 256 cột. Các cột được đánh thứ tự bằng các chữ cái A,B,C .. Z,AA, AB,AC...
  • b.      Bảng tính có thể có đến 16384 cột. Các cột được đánh thứ tự bằng các chữ cái A,B,C .. Z,AA, AB,AC..XFD.
  • c.      Bảng tính có thể lên đến 512 cột. Các cột được đánh số thứ tự từ A,B,...,Y,Z,AA,
 • Câu 9: Trong MS Word 2010, để hình ảnh chèn vào trang văn bản và hình ảnh đó sẽ đẩy chữ ra xung quanh, bạn chọn chế độ Wrap text nào?
  • a.      In Line with Text.
  • b.      Square.
  • c.      Behind Text.
 • Câu 10: Nhấp chuột trái 3 lần vào vị trí nào đó trong đoạn văn bản sẽ có tác dụng gì?
  • a.      Chọn nguyên đoạn văn tại vị trí nhấp chuột.
  • b.      Chọn một từ.
  • c.      Chọn một dòng.
 • Câu 11: Đâu không phải là một loại đĩa quang?
  • a.      Digital Video Disk.
  • b.      Floppy Disk.
  • c.      Compact Disk.
 • Câu 12: Để in các Slide 1, 2, 3, 4, 6, 9 ta vào File, chọn Print và thực hiện thao tác?
  • a.      Tại Setting, chọn Handout, gõ vào 1, 2 - 4, 6, 9.
  • b.      Tại Setting, chọn Custom Range, gõ vào 1- 4, 6, 9.
  • c.      Tại Setting, chọn Slide, gõ vào 1- 4, 6, 9.
 • Câu 13: Trong Microsoft PowerPoint 2010 để chèn một nút hành động trên một Slide ta thực hiện?
  • a.      File\Action Buttons.
  • b.      Home\Action buttom.
  • c.      Insert\Shapes\Action buttom.
 • Câu 14: Thiết bị nào không phải là thiết bị lưu trữ?
  • a.      Loa.
  • b.      Đĩa mềm.
  • c.      Ổ cứng.
 • Câu 15: Sử dụng font nào sau đây để soạn thảo tiếng Việt trong Yahoo Mail và Gmail?
  • a.      TCVN3.
  • b.      VNI.
  • c.      Unicode.
 • Câu 16: Theo Anh chị, trong Outlook Express khi ở cửa sổ soạn thư mới trong trường To là?
  • a.      Gõ vào tiêu đề bức thư.
  • b.      Gõ vào địa chỉ E-mail người nhận.
  • c.      Gõ vào địa chỉ E-mail người đồng nhận.
 • Câu 17: Để tạo hiệu ứng khi xuất hiện các Slide, ta thực hiện thao tác nào sau đây?
  • a.      Vào Slide Show, chọn kiểu hiệu ứng mong muốn.
  • b.      Vào Transitions, chọn kiểu hiệu ứng mong muốn.
  • c.      Vào Animations, chọn kiểu hiệu ứng mong muốn.
 • Câu 18: Trong MS Word 2010, bạn làm thế nào để không chấp nhận những thay đổi trong tài liệu khi dùng tính năng Track Changes?
  • a.      Vào thẻ Review\Reject.
  • b.      Vào thẻ View\Accept.
  • c.      Vào thẻ Review\Accept.
 • Câu 19: Trong Excel 2010, công thức =DAY(11/12/1992) định dạng nhập ngày tháng là MM/dd/YY cho kết quả?
  • a.      11.
  • b.      12.
  • c. “11”.
 • Câu 20: Trong MS Word 2010, để hình ảnh đã chọn xen kẽ cùng văn bản ta chọn?
  • a.      Format/ Wrap text /In Line with Text.
  • b.      Format/Wrap text / Tight.
  • c.      Format/Wrap text/ Behind Text.
 • Câu 21: Thao tác nhấp chuột trái 3 lần vào lề trái của văn bản sẽ có tác dụng gì?
  • a.      Chọn một dòng.
  • b.      Chọn đoạn văn bản hiện hành.
  • c.      Chọn toàn bộ văn bản.
 • Câu 22: Trong hàm DCOUNT, tham số thứ hai có ý nghĩa là gì?
  • a.      Cơ sở dữ liệu gốc.
  • b.      Số cột cần đếm.
  • c.      Thứ tự cột của trường cần đếm trong cơ sở dữ liệu.
 • Câu 23: Trong Excel 2010, Ô A1 chứa giá trị số là 7, ô B1 chứa giá trị chuỗi “ABC”. Hàm =AND(A1>5,B1=”ABC”) sẽ cho kết quả là?
  • a.      TRUE.
  • b.      FALSE.
  • c.      1.
 • Câu 24: Trong Excel 2010, để đóng (tắt) bảng tính (workbook) đang mở, bạn hãy cho biết cách nào trong các cách dưới đây không đáp ứng được điều này?
  • a.      Vào nhóm Home, chọn Exit.
  • b.      Dùng tổ hợp phím Ctrl+F4 hoặc Ctrl+W.
  • c.      Chọn nút Office -> Close.
 • Câu 25: Tìm câu sai trong các câu sau?
  • a.      Hệ điều hành tổ chức quản lí hệ thống tệp trên mạng máy tính.
  • b.      Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính.
  • c.      Hệ điều hành được nhà sản xuất cài đặt khi chế tạo máy tính.
 • Câu 26: Theo Anh chị, trong cửa sổ soạn thư của Outlook Express mà dùng lệnh Tools -> Spelling khi xuất hiện bảng Spelling thì nút lệnh Ignore làm nhiệm vụ gì?
  • a.      Bỏ qua mọi từ trong hộp văn bản.
  • b.      Bỏ qua từ trong hộp văn bản.
  • c.      Thêm từ trong hộp văn bản.
 • Câu 27: Bảng mạch chính của máy tính thường được gọi là?
  • a.      Mother Board.
  • b.      Large Table.
  • c.      Main Table.
 • Câu 28: Trong trình duyệt Firefox, thao tác nào để mở một liên kết sang một Tab mới?
  • a.      Alt + Click chuột.
  • b.      Ctrl + Click chuột.
  • c.      Shift + Click chuột.
 • Câu 29: Để chèn vào slide cuối một biểu tượng mà khi nhấn vào đó sẽ quay trở lại được Slide thứ 2, ta sử dụng?
  • a.      Một hiệu ứng hoạt hình.
  • b.      Một hiệu ứng chuyển Slide.
  • c.      Một Action button.
 • Câu 30: Âm thanh đưa vào bài trình chiếu?
  • a.      Không thực hiện được.
  • b.      Thực hiện được khi tạo hiệu ứng động cho đối tượng Slide.
  • c.      Thực hiện được cả khi tạo hiệu ứng động và khi chuyển trang.
 • Bạn cần cố gắng hơn
  Kết quả cũng khá tốt
  Bạn nằm trong top những người đỗ
  Kiểm tra kết quả
  Làm lại


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: