Saturday, October 3, 2020

Đề thi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức viên chức số 3

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn tin học trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả! Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn tin học có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website nhé.

  Phải làm đủ các câu thì phần "Kiểm tra kết quả" mới hiện ra
 • Câu 1: Trong Excel 2010, để biểu diễn số liệu dạng phần trăm, sử dụng biểu đồ kiểu nào dưới đây là hợp lý nhất?
  • a.      Biểu đồ dạng quạt tròn (Pie).
  • b.      Biểu đồ cột đứng (Column).
  • c.      Biểu đồ đường gấp khúc (Line).
 • Câu 2: Trong bảng biểu của MS Word 2010, muốn gộp nhiều ô thành một ô ta thực hiện?
  • a.      Table Tools\Layout \ Split Cells.
  • b.      Table Tools\Layout\Merge Cells.
  • c.      Table Tools\Design\ Merge Cells.
 • Câu 3: Trong Windows Explorer, muốn thể hiện các đối tượng có thuộc tính ẩn trong cửa sổ thư mục, ta dùng menu?
  • a.      Organize, Folder and search options.
  • b.      View, Show/Hidden.
  • c.      View, Folder.
 • Câu 4: Khái niệm nào khác với các khái niệm còn lại?
  • a.      Token Ring.
  • b.      Token Bus.
  • c.      TCP/IP.
 • Câu 5: Trong MS Word 2010, để chèn các hình đơn giản như hình chữ nhật, tròn, elip, tam giác,… ta gọi lệnh gì?
  • a.      Tại thẻ Insert, nhấn nút TextBox.
  • b.      Tại thẻ Insert, nhấn nút Shape rồi chọn hình cần vẽ.
  • c.      Tại thẻ Insert, nhấn nút SmartArt.
 • Câu 6: Công cụ nào sau đây cho phép bạn thêm văn bản vào trong Slide mà không sử dụng các placeholders có sẵn?
  • a.      Line tool.
  • b.      Text tool box.
  • c.      Drawing tool.
 • Câu 7: Hệ điều hành là phần mềm?
  • a.      Không cần phải cài đặt nếu người sử dụng chỉ dùng máy tính cá nhân để soạn văn bản.
  • b.      Do công ty Microsoft độc quyền xây dựng và phát triển.
  • c.      Phải được cài đặt trên máy tính cá nhân nếu muốn sử dụng máy tính cá nhân đó.
 • Câu 8: Dạng file có đuôi (phần mở rôṇ g) là .exe là?
  • a.      File hệ thống.
  • b.      File dữ liệu.
  • c.      File chương trình.
 • Câu 9: Trong MS Word 2010, sau khi chọn toàn bộ bảng, nếu nhấn phím Delete thì điều gì xảy ra?
  • a.      Xóa toàn bộ nội dung trong bảng, không xóa bảng.
  • b.      Không có tác dụng gì.
  • c.      Xóa toàn bộ nội dung và bảng biểu.
 • Câu 10: Dữ liệu kiểu Number mặc định căn về phía nào của ô?
  • a.      Bên trái.
  • b.      Bên phải.
  • c.      Giữa.
 • Câu 11: Trong các Font sau, Font nào thuộc bảng mã Unicode?
  • a.      .VnTime.
  • b.      VnMonoType Corsiva.
  • c.      Tahoma.
 • Câu 12: Trong Excel 2010, kết quả của hàm =MID(RIGHT(“DH HAIPHONG”,8),4,5) là?
  • a.      HAIPHONG.
  • b.      DH.
  • c.      PHONG.
 • Câu 13: Trong MS Word 2010, để thiết lập hướng cho trang tài liệu theo chiều ngang ta làm như nào?
  • a.      Page Layout\Orientation\Portrait.
  • b.      Page Layout\Orientation\Landscape.
  • c.      References\Orientation\Landscape.
 • Câu 14: Trong MS Word 2010, để tạo chú thích cho tài liệu bạn làm như nào?
  • a.      Vào thẻ Home\New Comment.
  • b.      Vào thẻ Insert\New Comment.
  • c.      Vào thẻ Review\New Comment.
 • Câu 15: Trong hệ điều hành Windows 7, để quản lý têp̣ tin, thư mục ta thường dùng chương trình?
  • a.      Internet Explorer.
  • b.      Microsoft Word.
  • c.      Windows Explorer.
 • Câu 16: Theo Anh chị, trong cửa sổ chính của Outlook Express bấm vào nút Contacts -> New Contact.. làm nhiệm vụ?
  • a.      Di chuyển thư đến một thư mục mới.
  • b.      Tìm kiếm thư.
  • c.      Tạo một sổ địa chỉ.
 • Câu 17: Thao tác nào sau đây dược dùng để chọn nhiều đối tượng không liên tiếp nhau trong hệ điều hành Windows?
  • a.      Nhấn Ctrl và chọn từng đối tượng.
  • b.      Nháy chuột vào từng đối tượng.
  • c.      Nháy chuột phải vào từng đối tượng.
 • Câu 18: Trong MS Word 2010, sau khi chọn toàn bộ bảng, nếu nhấn phím Delete thì điều gì xảy ra?
  • a.      Xóa toàn bộ nội dung trong bảng, không xóa bảng.
  • b.      Không có tác dụng gì.
  • c.      Xóa toàn bộ nội dung và bảng biểu.
 • Câu 19: Đâu là tên củ a môṭ phần mềm xử lý ảnh?
  • a.      Microsoft Office Word.
  • b.      Microsoft Windows.
  • c.      Adobe Photoshop CS5.
 • Câu 20: Trong MS Word 2010, tổ hợp phím nào cho phép di chuyển con trỏ về đầu tài liệu?
  • a.      Home.
  • b.      Page Up.
  • c.      Ctrl+Home.
 • Câu 21: Giả sử công thức tại ô C5 là =B5+Sheet2!D$5, khi sao chép công thức này từ ô C5 xuống C6, thì tại ô C6 sẽ hiện công thức là gì?
  • a. =B5+Sheet3!D$5.
  • b. =B6+Sheet2!D$5.
  • c. =B5+Sheet2!D$6.
 • Câu 22: Để đọc được tập tin có định dạng (*.PDF) ta sử dụng những phần mềm nào sau đây?
  • a.      Foxit Reader.
  • b.      Microsoft Powerpoint.
  • c.      Microsoft Word.
 • Câu 23: Trong MS Word 2010, sau khi chọn toàn bộ bảng, nếu nhấn phím Delete thì điều gì xảy ra?
  • a.      Xóa toàn bộ nội dung trong bảng, không xóa bảng.
  • b.      Không có tác dụng gì.
  • c.      Xóa toàn bộ nội dung và bảng biểu.
 • Câu 24: Trong MS Word 2010, lựa chọn Spacing before trong Paragraph dùng để làm gì?
  • a.      Thiết lập khoảng cách giữa các dòng trong văn bản.
  • b.      Thiết lập khoảng cách phía trên của đoạn văn bản hiện thời.
  • c.      Thiết lập khoảng cách thụt đầu dòng.
 • Câu 25: Trong tin học, tệp tin là khái niệm chỉ?
  • a.      Một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài.
  • b.      Một gói tin.
  • c.      Một trang web.
 • Câu 26: Khi sử dụng Webmail, thư điện tử được lưu trữ ở đâu?
  • a.      Máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử.
  • b.      Máy tính cục bộ.
  • c.      Máy tính cá nhân.
 • Câu 27: Bản quyền là?
  • a.       Là quyền được sao chép.
  • b.      Là quyền được công bố.
  • c.      Là quyền tác giả.
 • Câu 28: Trong MS Word 2010, sau khi chọn toàn bộ bảng, nếu nhấn phím Delete thì điều gì xảy ra?
  • a.      Xóa toàn bộ nội dung trong bảng, không xóa bảng.
  • b.      Không có tác dụng gì.
  • c.      Xóa toàn bộ nội dung và bảng biểu.
 • Câu 29: Trong Excel, thành phần tham số thứ ba trong hàm HLOOKUP có ý nghĩa gì?
  • a.      Hàng cần lấy giá trị trả về.
  • b.      Giá trị cần tìm.
  • c.      Kiểu tìm kiếm.
 • Câu 30: Để chèn tiêu đề đầu trang trong MS Word 2010 ta thực hiện?
  • a.      Insert\ Header.
  • b.      Insert\ Header and Footer.
  • c.      Page Layout\ Header and Footer.
 • Bạn cần cố gắng hơn
  Kết quả cũng khá tốt
  Bạn nằm trong top những người đỗ
  Kiểm tra kết quả
  Làm lại


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: