Saturday, October 3, 2020

Đề thi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức viên chức số 2

  Phải làm đủ các câu thì phần "Kiểm tra kết quả" mới hiện ra
 • Câu 1: Để thay đổi đơn vị đo ( inch, cm…), bạn chọn lệnh nào sau đây?
  • a.      File\ Options\ Advanced\ show measurement in units of.
  • b.      View\ Options\ Advanced\ show measurement in units of.
  • c.      Home\ Options\ Advanced\ show measurement in units of.
 • Câu 2: Nhấn chuột phải vào một đối tượng nào đó trong Microsoft Power Point 2010 để?
  • a.      Mở ra một menu ngữ cảnh thực thi áp dụng với đối tượng đó.
  • b.      Không có gì xuất hiện.
  • c.      Xóa một đối tượng.
 • Câu 3: Trong MS Word 2010, để xem các từ đồng nghĩa anh (chị) làm cách nào?
  • a.      Vào thẻ Review\Thesaurus.
  • b.      Vào thẻ Review\WordCount.
  • c.      Vào thẻ References\Bibliography.
 • Câu 4: Chọn câu trả lời đúng nhất: “Băng từ là …”?
  • a.      Thiết bị lưu trữ ngoài.
  • b.      Thiết bị lưu trữ trong.
  • c.      Thiết bị lưu trữ nhanh.
 • Câu 5: Cổng giao tiếp nào có thể đồng thời truyền tín hiệu hình ảnh và âm thanh?
  • a.      DVI.
  • b.      VGA.
  • c.      HDMI.
 • Câu 6: Khi bạn sử dụng xong máy tính, tắt máy tính như nào là đúng quy cách?
  • a.      Dùng lệnh Shutdown để tắt máy.
  • b.      Tắt nguồn trên máy tính.
  • c.      Rút dây nguồn điện.
 • Câu 7: Loại đĩa quang nào có thể ghi dữ liệu nhiều lần?
  • a.      CD-ROM.
  • b.      CD-R.
  • c.      CD-RW.
 • Câu 8: Trong Excel 2010, thành phần tham số thứ hai trong hàm VLOOKUP có ý nghĩa gì?
  • a.      Cột cần lấy giá trị.
  • b.      Bảng tham chiếu.
  • c.      Kiểu tìm kiếm.
 • Câu 9: Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là?
  • a.      Tạo một file mới.
  • b.      Mở một file đã có.
  • c.      Đóng file đang mở.
 • Câu 10: Trong Excel, ký tự phân cách giữa các đối số của hàm (List Seperator) là?
  • a.      Tù y thuôc̣ vào cấu hı̀nh trong Control Panel
  • b.      Dấu phẩy (,)
  • c.      Dấu chấm (.)
 • Câu 11: Địa chỉ IP nào dưới đây là hợp lệ?
  • a. 192.168.256.1.
  • b. 10.10.10.10.
  • c. 10.0.0.257.
 • Câu 12: Trong Excel 2010, khi mới khởi động Excel mở sẵn cho chúng ta mấy Sheet?
  • a.      4 Sheet.
  • b.      5 Sheet.
  • c.      3 Sheet.
 • Câu 13: Trong PowerPoint 2010 không có chế độ hiển thị nào sau đây?
  • a.      Normal.
  • b.      Details.
  • c.      Slide Sorter.
 • Câu 14: Dịch vụ DNS là gì?
  • a.      Dịch vụ phân giải tên miền.
  • b.      Dịch vụ truyền tệp tin.
  • c.      Dịch vụ cấp địa chỉ IP tự động.
 • Câu 15: Ký tự nào sau đây không thuộc nhóm các ký tự kiểu số trong Excel 2010?
  • a. O
  • b. `0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + -
  • c. $ ( )
 • Câu 16: Theo Anh chị, trong cửa sổ soạn thư của Outlook Express dùng lệnh Tools
  • -> Spelling khi xuất hiện bảng Spelling thì nút lệnh Change làm nhiệm vụ gì?
  • a.      Thay thế từ mắc lỗi chính tả bằng từ trong hộp văn bản.
  • b.      Xóa từ trong hộp văn bản.
 • Câu 17: Trong MS Word 2010, để hình ảnh đã chọn đè lên trên văn bản ta chọn?
  • a.      Format/Wrap text/ Behind Text.
  • b.      Format/Wrap text /In Front of Text.
  • c.      Format/ Wrap text /In Line with Text.
 • Câu 18: Trong Word để lưu văn bản với tên mới ta thực hiện?
  • a.      File\Save As.
  • b.      File\Info.
  • c.      File\Save.
 • Câu 19: Khi soạn thảo để gõ được tiếng việt chọn bộ gõ theo chuẩn UNICODE, kiểu gõ là telex thì sử dụng font?
  • a.      .Vntime.
  • b.      ABC.
  • c.      Times new roman.
 • Câu 20: Trong Excel 2010, để tạo thêm Sheet mới ta vào?
  • a.      Dùng tổ hợp phím Shift+F11.
  • b.      Chọn nhóm Home, Chọn Cells, Chọn Insert -> Insert sheet.
  • c.      Tất cả các đáp án đều đúng.
 • Câu 21: Đâu là đường thuê bao số bất đối xứng?
  • a.      PSDN.
  • b.      ADSL.
  • c.      ISDN.
 • Câu 22: Trong MS Word 2010, tác dụng của tổ hợp phím Ctrl+→ là gì?
  • a.      Sang phải một từ.
  • b.      Sang phải một ký tự.
  • c.      Sang trái một ký tự.
 • Câu 23: Trong MS Word, tổ hợp phím nào dùng để giảm cỡ chữ đi 1 đơn vị?
  • a.      Ctrl + 1
  • b.      Ctrl + <
  • c.      Ctrl +[
 • Câu 24: Chức năng chính của thương mại điện tử dùng để?
  • a.      Mua bán qua mạng.
  • b.      Quản lý tiền trực tuyến.
  • c.      Gửi tệp tin đính kèm.
 • Câu 25: Trong MS Word 2010, để chia cột cho đoạn văn bản ta thực hiện?
  • a.      Page Layout\Columns.
  • b.      Home\Columns.
  • c.      Page Layout\ Line Numbers.
 • Câu 26: Trong khi thiết kế bài trình chiếu bằng Microsoft PowerPoint 2010, thực hiện thao tác Home\New Slide là để?
  • a.      Tạo một bài thuyết trình mới.
  • b.      Chèn thêm một Slide mới vào ngay sau Slide hiện hành.
  • c.      Chèn thêm một Slide mới vào ngay trước Slide hiện hành.
 • Câu 27: Trong MS Word 2010, muốn chuyển từ bảng biểu sang dạng chữ ta thực hiện?
  • a.      Table Tools\Layout\Repeat Header Rows.
  • b.      Table Tools\Layout\Convert to Text.
  • c.      Table Tools\Design\ Convert to Text.
 • Câu 28: Để kết nối Internet qua đường dây điện thoại, ta cần phải có thiết bị?
  • a.      Bridge.
  • b.      Repeater.
  • c.      Modem.
 • Câu 29: Trong Excel, thành phần tham số thứ ba trong hàm SUMIF có ý nghĩa là gì?
  • a.      Vùng dữ liệu cần tính tổng.
  • b.      Vùng dữ liệu gốc.
  • c.      Điều kiện để tính tổng.
 • Câu 30: Thông tin nào không bắt buộc khi đăng ký tài khoản Yahoo Mail?
  • a.      Số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu.
  • b.      Giới tính.
  • c.      Ngày, tháng, năm sinh.
 • Bạn cần cố gắng hơn
  Kết quả cũng khá tốt
  Bạn nằm trong top những người đỗ
  Kiểm tra kết quả
  Làm lại


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: