Saturday, October 3, 2020

Đề thi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức viên chức số 1

  Phải làm đủ các câu thì phần "Kiểm tra kết quả" mới hiện ra
 • Câu 1: Trong MS Word 2010, để chèn vào tài liệu một lược đồ bạn làm thế nào?
  • a.      Insert\SmartArt.
  • b.      Insert\Chart.
  • c.      Insert\Shape.
 • Câu 2: Nhìn vào tham số cấu hình của một máy vi tính: 1.8GHz, 20GB, 256MB bạn cho biết con số 20GB chỉ điều gì?
  • a.      Dung lượng của ổ đĩa cứng.
  • b.      Tốc độ xử lý của CPU.
  • c.      Tốc độ vòng quay của ổ cứng.
 • Câu 3: Tại sao máy tính xách tay có thể gây rủi ro về an ninh của công ty?
  • a.      Bởi vì máy tính xác tay có tính đi động lớn hơn.
  • b.      Bởi vì thông tin không thể được lưu giữ theo cách thức mã hoá trong máy tính xách tay.
  • c.      Bởi vì chúng dễ bị hỏng hơn máy tính để bàn.
 • Câu 4: Trong Excel 2010, công thức nào dưới đây là đúng?
  • a. =SUM(A1:A7).
  • b. =SUM(A1);SUM(A7).
  • c. =SUM(A1-A7).
 • Câu 5: Làm cách nào để di chuyển Sheet2 ra trước Sheet1 trong Excel 2010?
  • a.      Format > Sheet > Move, chọn đúng đến vị trí mong muốn.
  • b.      Double tab Sheet2 và kéo đến vị trí mong muốn.
  • c.      Chọn Sheet2 và kéo đến vị trí mong muốn.
 • Câu 6: Thao tác nào sau đây không dùng để tạo một bài thuyết trình mới?
  • a.      Vào File, chọn Open.
  • b.      Vào File, chọn New.
  • c.      Nhấn nút New trên tab Home.
 • Câu 7: Trong Excel 2010, hàm tính giá trị lớn nhất trong các ô thuộc khối ô C12:C15 là?
  • a.      Max C12:C15.
  • b.      Max(C12,C15).
  • c.      Max(C12:C15).
 • Câu 8: Trong Microsoft PowerPoint 2010 chế độ hiển thị Slide Show dùng để?
  • a.      Xem trước và diễn tập bài trình diễn trước khi trình chiếu.
  • b.      Trình diễn bài thuyết trình ở chế độ toàn màn hình với các hiệu ứng hoạt hình và các phép biến đổi sinh động.
  • c.      Thêm các hiệu ứng cho các trang trình diễn.
 • Câu 9: Trong Excel 2010, để thực hiện thao tác kẻ khung viền cho bảng dữ liệu ta cần thực hiện trong nhóm công cụ nào?
  • a.      Data.
  • b.      View.
  • c.      Home.
 • Câu 10: LAN là thuật ngữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
  • a.      Logic Area Network.
  • b.      Local Access Network.
  • c.      Local Area Network.
 • Câu 11: Trong Microsoft PowerPoint 2010 muốn đánh số thứ tự cho từng Slide, ta thực hiện thao tác?
  • a.      Insert\Slide Number.
  • b.      Insert\Bullets and Numbering.
  • c.      Insert\Object.
 • Câu 12: Câu nào chưa đúng trong số các câu sau?
  • a.      Phần mềm thương mại – commercial software: có đăng ký bản quyền : không cho phép sao chép dưới bất kỳ hình thức nào.
  • b.      Phần mềm nguồn mở - Open source software: công bố một phần mã nguồn để mọi
  • người tham gia phát triển.
 • Câu 13: Trong thư điện tử, thuật ngữ “Draft Mail” có nghĩa là gì?
  • a.      Thư nháp.
  • b.      Thư bị xóa tạm thời.
  • c.      Thư đã đọc.
 • Câu 14: Trong Excel 2010, thành phần tham số thứ hai trong hàm HLOOKUP có ý nghĩa gì?
  • a.      Giá trị cần tìm.
  • b.      Cột cần lấy giá trị.
  • c. Bảng tham chiếu.
 • Câu 15: Chữ viết tắt MB thường gặp trong các tài liệu về máy tính có nghĩa là?
  • a.      Là đơn vị đo độ phân giải màn hình.
  • b.      Là đơn vị đo cường độ âm thanh.
  • c.      Là đơn vị đo khả năng lưu trữ.
 • Câu 16: Màn hình máy tính được kết nối với máy tính qua cổng nào?
  • a.      COM.
  • b.      VGA.
  • c.      LPT.
 • Câu 17: Thuật ngữ MultiMedia là?
  • a.      Truyền thông qua hình ảnh.
  • b.      Truyền thông đa phương tiện.
  • c.      Phương tiện truyền thông.
 • Câu 18: Trong hệ điều hành Windows, muốn tạo thư mục, ta mở ổ đĩa muốn tạo thư mục mới bên trong nó và?
  • a.      Nháy phải chuôṭ vào vùng trống và choṇ New Folder, gõ tên cho thư mục mới và nhấn phím Enter.
  • b.      Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, gõ tên cho thư mục mới và nhấn phím Enter.
  • c.      Nháy File và New choṇ
 • Câu 19: Hệ đếm thập phân sử dụng các ký số cơ sở nào?
  • a.      Từ A đến Z.
  • b.      Từ a đến z.
  • c.      Từ 0 đến 9.
 • Câu 20: Truyền thông đa phương tiện là?
  • a.      Là kỹ thuật mô phỏng và sử dụng đồng thời nhiều dạng phương tiện chuyển hóa thông tin.
  • b.      Là một dạng của truyền thông.
  • c.      Là các kỹ thuật mô phỏng nhiều dạng thông tin khác nhau.
 • Câu 21: Chức năng chính của tập các thanh ghi (Registers) là?
  • a.      Giải mã lệnh và thực thi lệnh.
  • b.      Chứa các thông tin phục vụ cho hoạt động của CPU.
  • c.      Điều khiển nhận lệnh.
 • Câu 22: Dung lượng cache của CPU được đo bằng đơn vị?
  • a.      bit.
  • b. byte.
  • c. hz.
 • Câu 23: CPU có nghĩa là?
  • a.      Mạch điện tử nhỏ bé của máy tính.
  • b.      Bộ vi xử lý trung tâm.
  • c.      Phần mềm quyết định các bước thao tác của máy tính.
 • Câu 24: Bạn hiểu B – Virus?
  • a.      Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record).
  • b.      Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ đệm.
  • c.      Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B.
 • Câu 25: Trong Microsoft PowerPoint 2010, loại hiệu ứng nào sau đây làm biến mất đối tượng khi trình chiếu?
  • a.      Emphasis.
  • b.      Entrance.
  • c.      Exit.
 • Câu 26: Để đưa họ tên mình vào cuối mỗi Slide làm tiêu đề chân trang, thực hiện thao tác nào sau đây?
  • a.      Vào Insert, chọn Header and Footer, chọn Footer rồi nhập họ tên và nhấn Apply to All.
  • b.      Vào Design, chọn Header and Footer, chọn Footer rồi nhập họ tên và nhấn Apply to All.
  • c.      Vào View, chọn Header and Footer, chọn Footer rồi nhập họ tên và nhấn Apply to
 • Câu 27: Trong MS Word, thao tác Shift + Enter có chức năng gì?
  • a.      Xuống một trang văn bản.
  • b.      Xuống hàng chưa kết thúc Paragraph.
  • c.      Nhập dữ liệu theo hàng dọc.
 • Câu 28: Trong MS Word 2010, muốn tạo hiệu ứng cho chữ nghệ thuật ta chọn lệnh nào trong các lệnh sau đây?
  • a.      Format\ Wrap Text.
  • b.      Format\ Text Effects.
  • c.      Format\ Text Box.
 • Câu 29: Trong Windows, để đổi tên cho thư mục ta thực hiện các bước sau?
  • a.      Click vào thư mục, nhấn phím F5, gõ tên mới, nhấn enter.
  • b.      Click vào thư mục, nhấn phím F3, gõ tên mới, nhấn enter.
  • c.      Click vào thư mục, nhấn phím F2, gõ tên mới ,nhấn enter.
 • Câu 30: Trong Windows 7, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện?
  • a.      File - New, sau đó chọn Folder.
  • b.      Tools - New, sau đó chọn Folder.
  • c.      Edit - New, sau đó chọn Folder.
 • Bạn cần cố gắng hơn
  Kết quả cũng khá tốt
  Bạn nằm trong top những người đỗ
  Kiểm tra kết quả
  Làm lại


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: