Saturday, October 24, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn thi công chức viên chức miễn phí số 49

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề "500 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức viên chức môn tiếng anh đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Successful as they were, they were far from happy.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There are 350                  in the environmental skills course.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , the workers will stop working.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The children couldn’t go swimming because the sea was too rough.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The decision was ……. until a later meeting.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It was lovely weather that we spent the whole day on the beach.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The principal doesn't permit………here.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She regretted to tell him that                 .
Câu 10: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I wish George had come to Italy with us.
Câu 14: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is such an easy and                way to write a letter.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. "If a thing isn't ……... ," he said, "I can't give it away."
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. An old man taught her how ……... the violin.
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When you arrived back at the hotel,                    ?
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He can make change in his timetable when he wants to. It means that he's got a ……… timetable.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The house we have rented is……., so we will have to buy some beds, chairs, tables, etc.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He felt ashamed having done so little work.
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The diesel engine was named ……... its inventor Rudolf Diesel.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Are you satisfied                            the result of the final test?
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I don't know him                          to borrow money from him.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. _____, he was determined to continue to climb up the mountain.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: