Saturday, October 24, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn thi công chức viên chức miễn phí số 79

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề "500 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức viên chức môn tiếng anh đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I don't have many friends and I feel lonely. I wish I ………...
Câu 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I had known you would come,               .
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The students were all…….. by the lion's roar.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We don't sell foreign newspapers because there is no……... for them.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We had to walk since we couldn’t ……... to take a bus.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The children couldn’t go swimming because the sea was too rough.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He will take the dog out for a walk as soon as he ……... dinner.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He talked about nothing except the weather.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I hope that you ……... me when you come to London.
Câu 13: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “If I were you, I would go to see the doctor”, David said to Claudia.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It takes him thirty minutes to go               every day.
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I would rather have an egg for breakfast.
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The more you talk about the situation,               .
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence I have had a headache ……... yesterday.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I’m very interested                   .
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. How long is it since they bought the house?.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He devotes most of his time……photography.
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The boy was not allowed to have any friends, so he felt lonely.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Taking exercise             .
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Paul ……... with us for about nine days by now.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The policemen………the robbery are looking for three young men.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: