Saturday, October 24, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn thi công chức viên chức miễn phí số 81

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề "500 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức viên chức môn tiếng anh đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I need some small change to ……... the porter.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Would you like to come to my birthday party, Sarah?” asked Frederic.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Of two new teachers, one is experienced and……….
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He knew it was time to lose some weight.
Câu 8: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. I am worried with the confidential information falling into the wrong hands .
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 10: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He became…….because the company which he worked for decided to close down.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The doctor said, “You really ought to rest for a few days, Jasmine.”
Câu 13: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After you have paid a bill, you are given a ………to show that you have paid.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Tom asked me                 .
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 17: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. My sister enjoys read about wild animals and natural mysteries.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Constant of attack makes everyday life dangerous here.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I hear that your examinations are next week. You…….very hard at the moment.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She didn't ……….doing the ironing, as she didn't want to go out anyway.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The weather never seems as bad abroad as it does at home,….?
Câu 22: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Jill drives more carefully than Rose.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He is not very          . He is always willing to help everyone.
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided David drove so fast; it was very dangerous.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Our opinions on the subject are identical.
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The earlier she leaves,                .
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The woman was too weak to lift the suitcase.
Câu 30: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: