Saturday, October 24, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn thi công chức viên chức miễn phí số 99

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề "500 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức viên chức môn tiếng anh đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. His brother had a bad temper. He was in a bad………….
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It takes him thirty minutes to go               every day.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I'll have Mary ……... the umbrella to you immediately.
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided My boss works better when he's pressed for time.
Câu 5: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 6: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. He was sacked after having an argument with his boss.
Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Because they erected a barn, the cattle couldn't get out into the wheat field.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The film was so boring that I fell asleep.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Recent evidence makes it possible for the investigators to conclude that                                                                .
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. We bought two bicycles. Neither of them worked well.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I think your suggestion is probably the best one……the long run.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You go on ahead and then I’ll catch ……... you.
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided There's no point in persuading Jane to change her mind.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Some people choose violent films, some others prefer …… ones.
Câu 17: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He became…….because the company which he worked for decided to close down.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I……... a camera, I would have taken some pictures.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He loved performing but it was a very hard               .
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , the workers will stop working.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence.                 , he would have learned how to read.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence.               Christmas Eve, people often have parties at midnight.
Câu 27: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let's join them.
Câu 28: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Paul ……... with us for about nine days by now.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After seeing the movie “Pride and Prejudice”,              .


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: