Saturday, October 24, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn thi công chức viên chức miễn phí số 66

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề "500 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức viên chức môn tiếng anh đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Mary showed me some pictures                                                       by her father.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “If I were you, I would take the job,” said my room-mate.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is raining hard, so our meeting has to be _________ till next Saturday?
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You had better at home until you feel better.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He agreed to sign the contact                 .
Câu 8: Choose the best sentence made from the cues given. legend/ that / tea/ beverage/ discover / 2737B.C.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Sarah couldn't meet us,                               was a pity.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After you have paid a bill, you are given a ………to show that you have paid.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. His answer was so confused that the teacher could hardly make any ……...of it at all.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I haven’t written this kind of letter before.
Câu 13: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 14: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Our opinions on the subject are identical.
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Some people are born rich;                        are born poor.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Do you know the boy             at the party last week?
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He started computer programming as soon as he left school.
Câu 20: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. We bought two bicycles. Neither of them worked well.
Câu 22: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After the campaign, a special medal was…….to all people involved.
Câu 24: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It’s high time the children                  .
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Tom asked me                 .
Câu 27: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Their chances of success are small.
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There isn't much call for cars with large engines any more.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided John Smith is a farmer. I bought his land.
Câu 30: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: