Saturday, October 24, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn thi công chức viên chức miễn phí số 32

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề "500 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức viên chức môn tiếng anh đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There isn't much call for cars with large engines any more.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Nancy isn't used to walking so far.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided "Be careful! Don't do that again," he said
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She wanted to know                                   in my spare time.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Alexander Fleming,                 , received the Nobel Prize in 1945.
Câu 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I hear that your examinations are next week. You…….very hard at the moment.
Câu 8: Choose the phrase which is closest in meaning to the underlined word. Since I have been ill, my appetite has diminished.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 12: Choose the word or phrase which is closest in meaning to the underlined word. I promptly went to sleep again.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It’s high time the children                  .
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There are 350                  in the environmental skills course.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Her math result is ……...than her English result.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They will have finished the new school                      .
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We had to walk since we couldn’t ……... to take a bus.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. "Why didn't you buy that car?" - "Because it was so expensive that I couldn't ……... it.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Nam didn't go to the party because he                     .
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is such an easy and                way to write a letter.
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There is no point in asking Tom for help.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I had known you would come,               .
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The film didn't come up to my expectations.
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Shakespeare, ...................................................... is the world's greatest dramatist, was born in a little cottage.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Leave my house now or I’ll call the police!” shouted the lady to the man.
Câu 30: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: