Saturday, October 24, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn thi công chức viên chức miễn phí số 6

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề "500 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức viên chức môn tiếng anh đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Tom asked me                 .
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. A year ago he left EMI and formed a new company , New Media Systems, which              in multimedia programmes.
Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 5: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. John contributed fifty dollars, but he wishes he could contribute                               .
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The road is                .
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “If I were you, I would go to see the doctor”, David said to Claudia.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 12: Choose the best sentence made from the cues given. legend/ that / tea/ beverage/ discover / 2737B.C.
Câu 13: Choose the word or phrase that best fits the sentence. James has two brothers .One is a doctor,           is a teacher.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 15: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. _____, he was determined to continue to climb up the mountain.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Twenty five dollars…..too much to pay for that shirt.
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided My boss works better when he's pressed for time.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. John’s score on the test is the highest in the class. He              
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I wish George had come to Italy with us.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence.         of the newspapers in the world are written in English.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We need the repairs done as                                as possible.
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. By next Friday, Sam ……... five speeches.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Her math result is ……...than her English result.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. ………... games without asking for my permission.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Don't forget to come here in time ,                          ?
Câu 28: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 29: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 30: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: