Saturday, October 24, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn thi công chức viên chức miễn phí số 38

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề "500 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức viên chức môn tiếng anh đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Choose the word which best completes the sentence Nothing will prevent him ……... succeeding.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided My boss works better when he's pressed for time.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “You should have finished the report by now,” John told his secretary.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When the company had to close because of economic difficulties, he became…………….
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He loved performing but it was a very hard               .
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He devotes most of his time……photography.
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He is determined to continue working when he is 65.
Câu 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. "When will Jean return me the book she borrowed?" - "When she ……... it."
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The teacher suspected the student…….cheating in examination.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Tom asked me                 .
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Recent evidence makes it possible for the investigators to conclude that                                                                .
Câu 14: Choose the best sentence made from the cues given. never/ life/ I/ see/ mess/ this.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is imperative that this letter                                  immediately.
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Would you mind turning your radio down a little please?
Câu 17: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. He likes the picture which was painting by Michael last year .
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He went to the library                  .
Câu 21: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 22: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The road is                .
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Would you mind not smoking here ?
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Paul ……... with us for about nine days by now.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. An old man taught her how ……... the violin.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She regretfully told him that                .
Câu 30: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The critics undervalued his new book.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: