Saturday, October 24, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn thi công chức viên chức miễn phí số 22

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề "500 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức viên chức môn tiếng anh đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The man ……... we met on the train was the headmaster.
Câu 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Recent evidence makes it possible for the investigators to conclude that                                                                .
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. They arrived too late to get good seats.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “If I were you, I would take the job,” said my room-mate.
Câu 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The film didn't come up to my expectations.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They will have finished the new school                      .
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You                        forget what I told you . It is very important.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There was a short silence and then footsteps were heard ………from the direction of the library.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. John’s score on the test is the highest in the class. He              
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I was named                             my grandfather.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I need some small change to ……... the porter.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The road is                .
Câu 15: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. "That's a lovely new dress, Jean," said her mother.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If we had asked her,              
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided We must take steps to preserve natural resources; otherwise the planet will be in danger.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 21: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 22: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The ……………….. I read about history, the ……….. it makes me realize how relevant history is to us today.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Sarah couldn't meet us,                               was a pity.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence.                   is it from here to the supermarket? - Two kilometres.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Having been delayed by heavy traffic,                  .
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It doesn't matter to them which film they go to.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I’m very interested                   .
Câu 30: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Jill drives more carefully than Rose.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: