Saturday, October 24, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn thi công chức viên chức miễn phí số 14

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề "500 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức viên chức môn tiếng anh đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Tom didn’t hand in the assignment, nor                      .
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Peter had very little money but managed to make ends meet.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It doesn’t make any difference if it rains because they will still go.
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I would rather have an egg for breakfast.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He started computer programming as soon as he left school.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Having been delayed by heavy traffic,                  .
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He loved performing but it was a very hard               .
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 11: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. A map show the location of the property will be sent to you .
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided "Please don't drive so fast, Tom," said Lisa
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There is no point in asking Tom for help.
Câu 14: Choose the word or phrase which is closest in meaning to the underlined word. I promptly went to sleep again.
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided David drove so fast; it was very dangerous.
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Would you mind not smoking here ?
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I want to take my dogs with me. I need their…….
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Shall I make you a coffee?” the girl said to the lady.
Câu 19: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Jack has three brothers, all of ……... are married.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided I didn't arrive in time to see her.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided " Why don't you reply to the President's offer right now?" said Mary to her husband
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She regretfully told him that                .
Câu 26: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She didn't ……….doing the ironing, as she didn't want to go out anyway.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. She started working as a secretary five years ago.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They will have finished the new school                      .


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: