Saturday, October 24, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn thi công chức viên chức miễn phí số 96

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề "500 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức viên chức môn tiếng anh đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Choose the word or phrase that best fits the sentence.                        his childhood in DALAT, he knew the city well
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Cigarette?” he asked. “No,thanks.” I said.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It’s high time the children                  .
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided When I arrived, they were having dinner.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Is it essential to meet your aunt at the station ?
Câu 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Because of the increasing enrolment, the school has to employ teachers who are not…….for their jobs.
Câu 8: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. Today was such   beautiful day that I couldn’t bring myself to complete all my chores.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Taking exercise             .
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. John’s score on the test is the highest in the class. He              
Câu 14: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He started computer programming as soon as he left school.
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 17: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 20: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Peter speaks English well, and so …………..
Câu 22: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I used to enjoy the summer              we had a big family picnic.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 26: Choose the best sentence made from the cues given. there/ no point/ try/ explain/ it/ her/ she/ incapable/ understand/ it.
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The robbers attacked the owner of the house                 .
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Her sister is too young to get married.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Global warming is thought to be responsible for some of the world's recent                                                            disasters.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: