Saturday, October 24, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn thi công chức viên chức miễn phí số 85

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề "500 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức viên chức môn tiếng anh đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the word or phrase that best fits the sentence. James has two brothers .One is a doctor,           is a teacher.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Unlike his sister, Bob exercises every day.
Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It was not only cold but it also snowed a few days ago.
Câu 6: Choose the word or phrase that best fits the sentence. If you       a chance to study in the USA , just take it.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I wish George had come to Italy with us.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Despite feeling cold we kept walking.
Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I am                        to see you here.
Câu 13: Choose the word or phrase that best fits the sentence. It is no use                             to him - He never listens.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When he                        up his performing career, people around him were more disappointed than he was.
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided She said, "John, I'll show you around my city when you're here."
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided We didn’t go on holiday last year because we didn’t have enough money.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Having been delayed by heavy traffic,                  .
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He went on doing it                                 our protests.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The film didn't come up to my expectations.
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided She knows a lot more about it than I do.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. His answer was so confused that the teacher could hardly make any ……...of it at all.
Câu 22: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The car was so expensive that I didn’t buy it
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You should use it as a study room. It’s……...quiet.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. By next Friday, Sam ……... five speeches.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Geometry is a branch of mathematics                      the properties of lines, curves, shapes, and surfaces.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The robbers attacked the owner of the house                 .
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Cigarette?” he asked. “No,thanks.” I said.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: