Saturday, October 24, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn thi công chức viên chức miễn phí số 72

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề "500 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức viên chức môn tiếng anh đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She wanted to know                                   in my spare time.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. A year ago he left EMI and formed a new company , New Media Systems, which              in multimedia programmes.
Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I had enough money,                  .
Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided She knows a lot more about it than I do.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After retiring, my aunt spent her ……… on an expensive holiday.
Câu 10: Choose the best sentence made from the cues given. there/ no point/ try/ explain/ it/ her/ she/ incapable/ understand/ it.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He went on doing it                                 our protests.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Conan said to me, " If I were you, I would read different type of books in different ways"
Câu 14: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Nam studies hard                 .
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. How long is it since they bought the house?.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence.                 , he would have learned how to read.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Cigarette?” he asked. “No,thanks.” I said.
Câu 20: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Twenty five dollars…..too much to pay for that shirt.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The teacher suspected the student…….cheating in examination.
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The critics undervalued his new book.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The car was so expensive that I didn’t buy it
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Einstein's …….is really too difficult for the average people to understand.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You won’t pass the examination you study more.
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I was named                             my grandfather.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided "Would you like some more beer?" he asked.
Câu 30: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: