Saturday, October 24, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn thi công chức viên chức miễn phí số 50

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề "500 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức viên chức môn tiếng anh đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Choose the phrase which is closest in meaning to the underlined word. Since I have been ill, my appetite has diminished.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The film was so boring that I fell asleep.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After seeing the movie “Pride and Prejudice”,              .
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I need some small change to ……... the porter.
Câu 5: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Some people choose violent films, some others prefer …… ones.
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. May I suggest Monday for our trip to Bristol?
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , they would have had what they wanted.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Her sister is too young to get married.
Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “If I were you, I would take the job,” said my room-mate.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The police explained to us……... to get to the market.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You                        forget what I told you . It is very important.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 16: Choose the word or phrase that best fits the sentence. It is no use                             to him - He never listens.
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Is it essential to meet your aunt at the station ?
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We’ll be late for the meeting                .
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Paul ……... with us for about nine days by now.
Câu 20: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Those boys took a long ladder               .
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is high time we                              him like a child.
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Shall I make you a coffee?” the girl said to the lady.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There 's no need for you to talk so loudly.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They will have finished the new school                      .
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Recent                                       advances such as the internet are proving very useful for conservationists.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The doctor advised Robert                  to lose weight.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Tom didn’t hand in the assignment, nor                      .


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: