Saturday, October 24, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn thi công chức viên chức miễn phí số 36

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề "500 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức viên chức môn tiếng anh đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The bread was too stale to eat.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. How long is it since they bought the house?.
Câu 3: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. My sister enjoys read about wild animals and natural mysteries.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The more you talk about the situation,               .
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I think your house really needs                              .
Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “If I were you, I would take the job,” said my room-mate.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. "If a thing isn't ……... ," he said, "I can't give it away."
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The car was so expensive that I didn’t buy it
Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Twenty five dollars…..too much to pay for that shirt.
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I would rather have an egg for breakfast.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I have two history books, but         are about American history.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I don't know him                          to borrow money from him.
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided We didn’t go on holiday last year because we didn’t have enough money.
Câu 17: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The way to get the best out of me is to make me work very hard.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It's getting cold. You'd better not…….without a coat.
Câu 20: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Let's go dancing, ……... ?
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided I didn't arrive in time to see her.
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Despite feeling cold we kept walking.
Câu 25: Intuition described in the passage can be explained by means of .
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence.                 , he would have learned how to read.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When the film finishes,                .
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The policemen………the robbery are looking for three young men.
Câu 29: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It was lovely weather that we spent the whole day on the beach.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: