Saturday, October 24, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn thi công chức viên chức miễn phí số 39

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề "500 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức viên chức môn tiếng anh đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. By next Friday, Sam ……... five speeches.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I am                        to see you here.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I haven’t written this kind of letter before.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He last had his blood tested ten months ago.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You                        forget what I told you . It is very important.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. His brother had a bad temper. He was in a bad………….
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She didn't ……….doing the ironing, as she didn't want to go out anyway.
Câu 9: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided They couldn't climb up the mountain because of the storm.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It takes him thirty minutes to go               every day.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Because they erected a barn, the cattle couldn't get out into the wheat field.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided I found myself at a loss to understand my closest friend's words.
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided There's no point in persuading Jane to change her mind.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. "When will you see John?" - "I am looking forward to ……… him next summer."
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Not until I left home did I realize how much my father meant to me.
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. “Would you like something to drink?” he asked.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence.         of the newspapers in the world are written in English.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I was named                             my grandfather.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided She said, "John, I'll show you around my city when you're here."
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided I can’t help feeling worried about Tom.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “I will pay back the money, Gloria.” said Ivan.
Câu 23: Choose the best sentence made from the cues given you/ entitle/ drive/ car/ your driving license.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. John’s score on the test is the highest in the class. He              
Câu 25: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. My father gave up smoking two years ago.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I think the computer is such a                                      invention.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence I have had a headache ……... yesterday.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. In bacteria and other organisms,                 .
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He played at concerts in Europe and America, made recordings and got good                                                  .
Câu 30: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. My mother never allows me to go out alone at night.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: