Saturday, October 24, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn thi công chức viên chức miễn phí số 64

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề "500 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức viên chức môn tiếng anh đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the word or phrase that best fits the sentence. By next year , we                          here for ten years?
Câu 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Football is thought               in the world.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Barbara didn’t wear the raincoat, so she got a cold.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I'll have Mary ……... the umbrella to you immediately.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence.               that she didn’t see her parents often.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The policemen………the robbery are looking for three young men.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You can't really go                                           in the countryside nowadays without seeing some evidence of man's influence.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I can't get my feet into these shoes.
Câu 13: Choose the word or phrase that best fits the sentence. We decided to go out for dinner                   it was raining heavily.
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided We must take steps to preserve natural resources; otherwise the planet will be in danger.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When the film finishes,                .
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “I would study English if I were you,” Mai’s friend said.
Câu 17: Choose the word or phrase that best fits the sentence. The farmers were sure that they          another good harvest the next year.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Despite feeling cold we kept walking.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I don't have many friends and I feel lonely. I wish I ………...
Câu 21: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. "When will Jean return me the book she borrowed?" - "When she ……... it."
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You go on ahead and then I’ll catch ……... you.
Câu 24: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He is the person                 .
Câu 26: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 27: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided It's a basic requirement in the modern world to be able to deal with figures.
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There's no point in persuading him to do this.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided No sooner had she put the telephone down than her boss rang back.
Câu 30: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: