Saturday, October 24, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn thi công chức viên chức miễn phí số 84

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề "500 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức viên chức môn tiếng anh đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided People protesting against pollution are marching to London.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided They couldn't climb up the mountain because of the storm.
Câu 3: Choose the best sentence made from the cues given. legend/ that / tea/ beverage/ discover / 2737B.C.
Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Have you ever met the man              ?
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The rivers can be by chemicals.
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Wealthy as they were, they were far from happy.
Câu 8: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. She was among the few who wants to quit smoking instead of cutting down.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Nancy isn't used to walking so far.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The teacher suspected the student…….cheating in examination.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I haven’t got                     that English book.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , we couldn’t have continued with the project.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. ………... games without asking for my permission.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Her math result is ……...than her English result.
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “You should have finished the report by now,” John told his secretary.
Câu 17: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Alexander Fleming,                 , received the Nobel Prize in 1945.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There's no point in persuading him to do this.
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided "Stop smoking or you'll be ill," the doctor told me.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence.         of the newspapers in the world are written in English.
Câu 22: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Those boys took a long ladder               .
Câu 24: Choose the best sentence made from the cues given Two miles/ long/ distance/ old man/ jog/ everyday.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. ……..are people who leave their country to live in another one.
Câu 27: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided "Be careful! Don't do that again," he said
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided There's no point in persuading Jane to change her mind.
Câu 29: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. You might get on better for your customers if you showed them some courtesy .
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He can make change in his timetable when he wants to. It means that he's got a ……… timetable.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: