Saturday, October 24, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn thi công chức viên chức miễn phí số 51

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề "500 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức viên chức môn tiếng anh đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He went to the library                  .
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He doesn't want to let me ……... he was going out.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “You should have finished the report by now,” John told his secretary.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He is not very          . He is always willing to help everyone.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After you have paid a bill, you are given a ………to show that you have paid.
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He won't find a seat unless he's got a ticket.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I like living in the countryside. It is               living in a town.
Câu 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. His answer was so confused that the teacher could hardly make any ……...of it at all.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Your hair badly needs , Tom!
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I haven’t written this kind of letter before.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Sarah couldn't meet us,                               was a pity.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There's no point in persuading him to do this.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. 100 metres                             a long distance to travel by car.
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I have been waiting you since 8 a.m.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Garlic is a plant that grows                           there is a warm climate.
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided John Smith is a farmer. I bought his land.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided "We're having a reunion this weekend. Why don't you come?" John said to us.
Câu 27: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. My mother never allows me to go out alone at night.
Câu 28: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. Dr Alvarez was displeased because the student had turned  in an unacceptable report, so he made him to rewrite it.
Câu 29: Choose the best sentence made from the cues given. Tom/ promise/ keep/ contact/ us/ he/ France.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: