Saturday, October 24, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn thi công chức viên chức miễn phí số 3

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề "500 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức viên chức môn tiếng anh đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He spoke               about the need to protect the tiger's habitat in wildlife.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It's getting cold. You'd better not…….without a coat.
Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , we couldn’t have continued with the project.
Câu 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The doctor said, “You really ought to rest for a few days, Jasmine.”
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. "If a thing isn't ……... ," he said, "I can't give it away."
Câu 9: Choose the word or phrase that best fits the sentence. The farmers were sure that they          another good harvest the next year.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. "If only I'd learnt to drive," Roger said.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I……... a camera, I would have taken some pictures.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. According ……... Mary, you were in Hanoi last week.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When the company had to close because of economic difficulties, he became…………….
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We’ll be late for the meeting                .
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. This summer resort is absolutely wonderful and I’d ………. it to anyone.
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He last had his eyes tested ten months ago.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Please drop ………for a cup of coffee whenever you are passing.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I'll have Mary ……... the umbrella to you immediately.
Câu 20: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 21: Choose the word or phrase that best fits the sentence When we were children we                             skating.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Conan said to me, " If I were you, I would read different type of books in different ways"
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Peter speaks English well, and so …………..
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The teacher said to his students: “Never leave the room without asking for my permission.”
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I used to enjoy the summer              we had a big family picnic.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The more you talk about the situation,               .
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Let's go dancing, ……... ?
Câu 28: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 29: Choose the word which best completes the sentence Nothing will prevent him ……... succeeding.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The board of directors proposed that an outside consultant ……………..in.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: