Saturday, October 24, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn thi công chức viên chức miễn phí số 46

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề "500 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức viên chức môn tiếng anh đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He agreed to sign the contact                 .
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Have you ever met the man              ?
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Barbara didn’t wear the raincoat, so she got a cold.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I want to take my dogs with me. I need their…….
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The more you talk about the situation,               .
Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The earlier she leaves,                .
Câu 9: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. We had a flat tire, so it took three hours longer than usual to get there.
Câu 10: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Constantly staying in cold weather may bring ………pneumonia.
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He last had his blood tested ten months ago.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The board of directors proposed that an outside consultant ……………..in.
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided People have discovered a new source of energy.
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Our opinions on the subject are identical.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Nam studies hard                 .
Câu 19: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “I will pay back the money, Gloria.” said Ivan.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Deforestation in South America is an issue of          importance.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided I can’t help feeling worried about Tom.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , we couldn’t have continued with the project.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Twenty five dollars…..too much to pay for that shirt.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided We must take steps to preserve natural resources; otherwise the planet will be in danger.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Let's go dancing, ……... ?
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. This summer resort is absolutely wonderful and I’d ………. it to anyone.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided People protesting against pollution are marching to London.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She regretfully told him that                .


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: