Saturday, October 24, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn thi công chức viên chức miễn phí số 1

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề "500 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức viên chức môn tiếng anh đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If we had asked her,              
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Our opinions on the subject are identical.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “You should have finished the report by now,” John told his secretary.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I hope that you ……... me when you come to London.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The elevator isn't running now. It must be….order.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I’m very interested                   .
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There 's no need for you to talk so loudly.
Câu 9: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It was not only cold but it also snowed a few days ago.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Alexander Fleming,                 , received the Nobel Prize in 1945.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I won’t sell the painting, no matter how much you offer me.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. His answer was so confused that the teacher could hardly make any ……...of it at all.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I am                        to see you here.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , the workers will stop working.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He played at concerts in Europe and America, made recordings and got good                                                  .
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Some people are born rich;                        are born poor.
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He talked about nothing except the weather.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Constant of attack makes everyday life dangerous here.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Would you like to come to my birthday party, Sarah?” asked Frederic.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The police explained to us……... to get to the market.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. She told us to help ourselves to the apples in the basket.
Câu 22: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You                        forget what I told you . It is very important.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I have been waiting ............you since 8 a.m.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. His brother had a bad temper. He was in a bad………….
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Wealthy as they were, they were far from happy.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He devotes most of his time……photography.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. “Would you like something to drink?” he asked.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I can dance more ……...than my friends.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

1 comment:

  1. ad xem lại câu 17,23 mình thấy có vẻ bị nhầm. còn câu 24 thì không hiểu hỏi cái gì

    ReplyDelete