Tuesday, October 20, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức viên chức số 111

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 
Các đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung dưới đây được lấy từ bộ "400 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kiến thức chung ôn thi công chức viên chức" (Các bạn có thể ấn vào trực tiếp đường link để download tài liệu về).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến Thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 2: Chức năng của pháp luật gồm có:
Câu 3: Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 5: Nội dung nào dưới đây là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 6: Trong những nhiệm vụ và quyền hạn dưới đây, nhiệm vụ và quyền hạn nào không thuộc về Thủ tướng Chính phủ?
Câu 7: Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 8: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 10: Chủ tịch nước được ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 12: Nội dung nào dưới đây là một trong bốn nội dung cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 13: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 14: Hình thức hoạt động của Chính phủ là:
Câu 15: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 17: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:
Câu 18: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 20: Nội dung nào dưới đây là yêu cầu đối với quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001- 2010?
Câu 23: Nội dung nào dưới đây là đặc tính ( đặc điểm) của cơ quan nhà nước?
Câu 24: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 25: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 26: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 27: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 28: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 29: Loại công văn nào dưới đây quy định không phải vào sổ?
Câu 30: Trong nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 có nội dung nào dưới đây?


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: